mandag, oktober 14, 2002

Ekstern Informasjon

Hvorfor informere utenfor organisasjonen?

10 problemer som dere skal kunne gjøre noe med våren 2004

1)
Volda kommune har besluttet å bruke 300 000 på et rusfritt ungdomssenter på Maurtua. På kveldstid inneholder det en kafe, et datarom, to øvingsrom for band/musikere og et ganske stort rom som kan brukes til dans, foredrag, videovisninger eller andre formål. For å forsvare at en slik stor sum går til ungdom må de tenke på gjenbruk, og en gruppe som har anledning til å bruke lokalene på dagtid mens ungdommen er på skolen, er pensjonistene.

Det er deres jobb å informere begge grupper om tilbudet. Er det andre grupper som kunne være interessert i et slikt tiltak og som også bør vite om tilbudet? Siden Volda Kommune synes de har bevilget en masse penger allerede, har de ikke lyst til å bruke mer penger på informasjon. Tenk på rimelige kanaler i Volda!

2)
Høgskulen i Volda har landets høyeste kompetanse på forskning på nynorsk språk. De har fått midler fra forskningsrådet for å undersøke spredningen av skarreRen. Det viser seg at slaget om skarreRen vil finne sted i Ørsta-Volda, og at denen kampen bare kan vinnes når skarreRen møter den palatale flappen. RulleRen slik Sunnmøringene bruker den vil komme til å bli historie!

Nå vil forskningsrådet at funnene skal publiseres slik at folk flest skjønner hvor skattepengene deres har gått. Men hvordan skal høgskulen i Volda/Åsensenteret nå fram til massene med forskningsresultatet? Vi spør informasjonsstudentene i Volda!

3)
Gutter som bruker mye mobiltelefon får adferdsvansker, de blir urolige og ukonsentrerte. Dette er særlig et problem for gutter i 13-17-års alderen. Statens Helsetilsyn synes dette er så problematisk at de vil sette i gang en kampanje for å informere om problemene. Hvem er hovedmålgruppen? Hva er et riktig tiltak for å nå målgruppen? Finnes det sekundære målgrupper?

4)
Bedriftsfotball er en av de største kildene til skader i Kværner og Telenor, og nå er begge bedriftene lei av å ha store deler av staben sjukmeldte på grunn av fotballen. For å sette en stopper på det vil de forby bedriftsfotball. Problemet er at de ansatte slett ikke vil gi slipp på bedriftsfotballen, de går til avisene. Dette gir uhyre uheldig publisitet både for Telenor og Kværner.

Nå må de rette opp bildet utad, og nå fram til potensielle kunder, nye tilsatte og nærmiljøet og forklare at de slett ikke mente å diskriminere fotballspillere, at de ikke synes fotball er dumt, men at skadede ansatte ikke lønner seg. Siden de synes de har samme problem, henvender de seg sammen til informasjonsstudentene A/S Isoler målgruppene, beskriv kjennetegn ved dem, diskuter måter for å nå fram til dem.

5)
Turister etterlater seg mengder av søppel i Norge, og problemet er størst når de benytter seg av allemannsretten og overnatter i campingbiler utenfor campingplassene. De blir en smittefare for husdyr og en belastning for det sårbare miljøet i høyfjellet. Men hvordan fortelle dem at de ødelegger den rene naturen de kommer for å oppleve? Og hvordan få dem til å bry seg?

Målgruppen er ikke så stor, men den er variert, og kultur- og språkproblemer kommer i tillegg. Likevel: informasjonsstudentene i Volda har et forslag!

6)
Den nye ferga Volda ser ut til å være en katastrofe for MRF. Bygd i et østblokkland har den stadige feil og mangler. Avisene trykker artikler om sprekker i motorblokken, om svikt i dataanlegget som styrer den, og om svikt i sikkerheten for barn og voksne som bruker den. MRF mener problemene er minimale tatt i betraktning at det er en helt ny ferge, og at alle ferger har en del som trenger å justeres til å begynne med. Hvordan skal MRF klare å formidle dette på en slik måte at de virker mer troverdige enn avisene?

7)
Med økende innvandring øker faren for smittsomme sykdommer som tidligere har vært bort imot utryddet i Norge. Ikke bare er innvandrerne ikke vaksinerte, men de vet heller ikke om at det finnes et gratis program for vaksinasjon. De kjenner ikke til helsestasjonene og vet ikke at barna kan få gratis helsekontroller. Kvinnene, som har ansvaret for barna og familien, lever isolerte og blir holdt isolerte av mennene, som ikke ønsker at kvinnene deres skal lære norsk og bli selvhjulpne. Dette er i ferd med å bli et problem, fordi de ikke-vaksinerte barna omgås voksne fra land hvor sykdommer som tuberkulose og polio er vanlig.

Hvordan skal vi nå fram til en målgruppe som ikke snakker norsk, som har en stor andel av analfabeter og som ikke uten videre blir oppmuntret til å snakke med nordmenn?

8)
Frossenpizza, brus og chips er årsaken til et voksende helseproblem i Norge. Hvordan skal Statens helsetilsyn klare å snu veksten i salget av hurtigmat og få ungdommens matvaner inn i sunnere spor? Hvem er målgruppen for et slikt utspill? Hvem er de sekundære målgruppene? Finnes det alternativer til en massiv informasjonskampanje?

9)
Tussa Kraft er redd for at de skal miste kunder hvis de må legge på kraftprisene, men det er i ferd med å bli lite vann i magasinene og hvis det ikke skjer et under må de selv snart kjøpe kraft for å selge den videre til kundene sine. Finnes det et alternativ? Hvordan skal det gjennomføres? I desperasjon vender Tussa Kraft seg til informasjonsstudentene A/S med spørsmålet sitt, rede til å bruke store summer hvis det kan finnes en løsning…

10)
Keiko har svømt til Voldsfjorden, og publikum strømmer til. Organisasjonene som forsøker å føre ham tilbake til ”naturen” er desperate, mens voldingene fotograferer, leker med og forer Keiko. Hvordan i all verden skal de klare å få voldingene til å holde seg unna?

Hva er egentlig problemet til organisasjonen som står bak tilbakeføringen av Keiko? Er det oppførselen til Voldingene, eller til spekkhoggeren? Og kan situasjonen kontrolleres med informasjon?

_________________________

Sett dine egne grenser, andre aktører og begivenheter tilknyttet kampanjen:
pressemelding statens helsetilsyn: ungdom, seksualitet og sms
utvidede målgrupper: små barn
På nettet: informasjon og kontakt
samarbeidspartnere: SUSS

fredag, oktober 04, 2002

Kommunikasjonsbegreper: Informasjon 1, 07.10.02
Ulike tilnærminger til kommunikasjon, forskjellige syn på hva kommunikasjon er og hvordan disse ulike synene overlapper hverandre og skiller seg fra hverandre. Denne forelesningen bygger generelt på medievitenskap, og mer spesielt på Larsson: Tillämpad kommunikasjonsvetenskap, Svennevig: Språklig samhandling og Bråthen: Komunikasjon og samspill.

Tre ulike syn er:
Kommunikasjon som redskap for organisasjoner: strategi og mål.
- Pressearbeid
- Reklame
- Public Relations
- Offentlig informasjon

hensikten med kommunikasjon er viktigere enn formen: effektivitet er viktigere enn effekt

Kommunikasjon som en språkhandling: stil og form.
Kommunikasjon som interaksjon: følelser, persepsjon og opplevelse.