torsdag, september 30, 2004

Internetthistorie MEV1

Den første computeren
Charles Babbage Institute: Who was Charles Babbage?
Matematicians: Charles Babbage
University of Exeter: The Babbage pages
Charles Babbage
The difference engine
The difference engine: Hvordan den skulle virke

Den første programmereren
Ada Lovelace: short biography
Augusta Ada King: Countess of Lovelace
Ada Lovelace: Founder of Scientific Computing
Ada Lovelace
Ada Byron, Lady Lovelace

Krigen og kodene
Alan Mathison Turing
Alan Turing: The Enigma
Alan Turing.net
The Manchester Universal Electronic computer
bilde
Alan Turing: Computer Scientist

Etter krigen: organisering og spredning av kunnskap
Vannevar Bush
Vannevar Bush: As we may think
Vannevar Bush: Memex Machine
Vannevar Bush: Internett pioner

De nære pionerene
Douglas Engelbart
Douglas Engelbart og musen
Douglas Engelbart: Father of the mouse
Douglas Engelbart 1968: The Mother of All Demos
om: "alle demonstrasjoners mor" SRI = Stanford Institute of Research

Ted Nelson: Homepage
Ted Nelson og Xanadu
Ted Nelson og begrepet Hypertext
Xanadu project
Xanadu Australia

Tim Berners-Lee: Oppfinneren av internett
Tim Berners-Lee intervjuet i Time
Tim Berners-Lee, oppfinner
Den første browseren

Den første allment kjente browseren: Mosaic

Nettet
ARPANET kart: An Atlas of Cyberspaces
ARPANET til internett: historien på norsk
Browser timelines

Konseptuelle kart over internettet
Georgrafiske kart over nettet
Verden som blog: oppdaterte nettsteder over hele verden akkurat nå
Kunstneriske framstillinger av nettet

Etter Internett
Dennis G. Jerz: On the trail of the Memex

Hyperteksten og fortellingen
Intervju med Michael Joyce
Hva er en fortelling? what is narrative is what
Nick Montfort: Winchester's Nightmare
Jill Walker: Jill/txt, fortellingen om en kvinnelig akademiker.
Stuart Moulthrop: HypertekstforfatterDen siste siden på internettet

-------
Computers, from the past to the present

torsdag, september 16, 2004

remediering 2


remediering2
Originally uploaded by Rotill.
Dette bildet inneholder ikke noen datamaskiner, men er fremdeles remediering, siden det er digitalt og forsøker å se ut som et analogt fotografi, og det er postet hit fra Flick.

Remediering 1


remediering3
Originally uploaded by Rotill.
Dette er remediering på tre måter. Først, det er et digitalt fotografi, som Bolter og Grusin ser på som remediering. 2: Det viser studenter som bruker computere. 3: Det er postet til en blogg fra en annen - fra Flickr til blogger.

onsdag, september 15, 2004

narrative tekster og hypertekster

Seminardag: torsdag 16.09. 10.15 - 15.00

10.15 - 11.00: Blogger, linker og fortellinger
bloggen som logg
Bjørn Stærk Warblog
bloggen som dagbok
Bitch PhD
bloggen som nettverksbygger
Jill/txt
Klastrups Cataclysms
bloggen som fortelling
Roommate from hell
bloggen som mysterium
She's a flight risk
belle de jour
bloggen som politisk virkemiddel
Wealth Bondage
George Bush' official blog
BeatBushBlog
Fearbush.com
bloggen som arbeidsredskap
culture cat
Terra Nova
Grand Text Auto
Bloggen som kunstprosjekt
Satan's Laundromat
motif
Futurismic fiction

11.15 - 11.30: Immediacy, hypermediacy and Remediation
Idealet er virtual reality - total neddykking i mediet. Brukergrensenittet oppleves som naturlig siden det er likt de vanlige fysiske omgivelsene.
Er det selvsagt at dette er en god ide?

Transparent immediacy - gjennomsiktig umiddelbarhet
Når det oppleves som om det ikke er noe grensesnitt, ingenting mellom deg og omgivelsene. Bruken av teknologien oppleves som selvsagt.

hypermedia & hypermediacy
Hypermediacy er en overtydelighet, en overflod av mediering som forsøker å gjenskape den sanselige inntrykksmengden innenfor virkeligheten. Kombinasjoner av bilde og lyd, fornøyelsesparkenes kombinasjoner av bilde, lyd og bevegelse, storskjermens overveldende detaljrikdom.

Remediation - remediering
Det å representere et medium i et annet. Bolter og Grusin ser på dette som en sentral karakteristikk for de nye digitale media.

Hele dette kapitlet er framstilt som en konflikt mellom de gamle media og de digitale, hvor gamle media og produsenter av gamle media framstilles som konservative og i kamp for å opprettholde kontrollen.

Mediation and remediation
Remediering som sammenhengen mellom virkeligheten og media
Media er objekter i verden, og derfor virkelige. Vi innbiller oss ikke at media finnes. Og derfor er også media gjenstand for mediering, siden media både gjegir virkeligheten og uvirkeligheten.

Remediering av Bush og soldatene, en skarp kommentar til krigen i Iraq, via Culture Cat

Oppgave: 11.30 - 12.30:
Hvor mange filmer finner du som har et eller flere av disse trekkene:
Bruker digitale media for å etterligne andre teknikker.
Bruker digitale media for å skape ekstrem realisme (hyperrealisme).
Gjenskaper (remedierer) digitale media.
Søk etter disse på nettet, lag linker og post linkene i bloggene sammen med en kort forklaring på hvorfor akkurat disse filmene passer inn i forhold til begrepene hypermediacy, transparent immediacy og remediation.

samling 12.30 for å se på bloggene og diskutere linkene

12.45: Dataspill og remediering
Er Dataspill en narrativ genre? Fungerer det som narrativ tekst?
Forholdet mellom ludologene og narratologene

Vi ser film, 1 t 36 min

Analyse av Lara Croft: Tomb Raider

Dataspilltrekk i Lara Croft: Hvordan gjenkjenner vi remediering?

Teksteori - studentblogger

Studentblogger:
Ingvill blog
Stig sin logg
Lars sin logg - hei Lars, kommentarfunksjonen din virker ikke!
Kjersti's lille blog
Rita Bogholm Knutsen Blogg
Viktoria sin blogg
Steinars blogspot
Howies blog
Ivars blog
Davids tekstlige liv
Siv Katrin Blog
Andrè
Maria
Marius - Tekstlog
Min Blogg - Silje
Benedicte blog

tirsdag, september 14, 2004

Bruddet med lineariteten

MEV3, onsdag 15 september

Stuart Moulthrop: Professor og forfatter av hypertekster og cybertekster.

Hva betyr Annus Mirabilis?

Hypercard beskrevet i Wikipedia og i en artikkel i Wired. Her er det beskrevet noen alternativer til Hypercard

Amerikanerne spiller flere dataspill og bruker mindre fjernsyn og film.

Espen Aarseth: hans gamle nettside, og den korte omtalen ved IT universitetet i Danmark. Et notat om ham i "the free dictionary", med en beskrivelse han nok vil være villig til å diskutere ganske heftig.

Texton: et grunnelement i textualitet
Scripton: en sammenhengende rekke med textoner
Et texton ligner på et syntagme (syntagme/paradigme), men er satt sammen av ulike grafiske elementer som like gjerne kan forme en bokstav som et ord, en symbol, en figur eller en lyd. Begrepet texton brukes altså til å beskrive en enhet som ikke er begrenset av skrift eller statiske media.

William Gibson: Agrippa: Book of the dead
Kjøp Agrippa (1,49$)

I Ching på nettet
Michael Joyce bibliografi
Eliza - en venn du aldri før kunne ha
Adventure: Historien om det første adventure-spillet.

Scott McCloud: Tegneserieforfatter og pedagog/teoretiker.

Sherry Turkle Er professor og en tidlig spillforsker, med fokus på psykoanalytisk forståelse av spill, og brukeropplevelsen.

Asteroids
Space War
Pac-Man
Fra Pong til Pac-Man: Videospillets historie
Robotron
Space Invaders

søndag, september 12, 2004

Samfunn, teknologi og struktur

Raymond Williams, Ted Nelson og Tim Berners-Lee og Robert Cailliau

Raymond Williams: En av de mest innflytelsesrike kulturforskerne i Birmingham-skolen. Han utviklet flere begreper som fremdeles brukes for å beskrive og forstå fjernsynet som medium, og publikums bruk av dette.

Henry Jenkins' artikkel Complete Freedom of Movement - om hvordan barnas leker blir utviklet fra samfunnets behov for kontroll over barna.

Ted Nelson: i denne artikkelen fra 1981 er Xanadu ikke bare en vag ide om at det er mulig å bruke nettet på mer enn en måte, og han lager en plan for utviklingen av et publiseringssystem og hvordan dokumenter kan være tilgjengelige, flyktige og samtidig permanente.

(PS: Om Ted Nelson og copyright: Ted Nelson føler veldig sterkt for rettighetene til det orginale verket. Derfor er Xanadu så viktig for ham. Han har imidlertid ikke noe imot at andre siterer, refererer, bygger på og videreutvikler hans tekster, så lenge orginalen er tilgjengelig og helt klart tilhører ham. Når han bruker copyrightmerket i en tidlig artikkel er dette et uttrykk for nettopp denne tankegangen. Husk at på dette tidspunktet fantes enda ikke begrepet "copyleft".)

Windows timeline - utviklingen av microsoft windows.

Tim Berners-Lee: En av de viktigste aktørene i utviklingen av the World Wide Web - www eller W3.

Robert Cailliau: var med på å utvikle W3.

Ari Luotonen: Finsk, og med på å utvikle W3.

Henrik Frystyk Nielsen: Dansk utvikler, også av W3.

Arthur Secret

Folk som har bidratt til WWW prosjektet ved CERN

World Wide Web Consortium
En liten historie for verdensveven.
Internettpionerer
Marc Andresen, mannen som laget Mosaic, den første browseren.
Historien til Mosaic
Definisjoner for SGML

mandag, september 06, 2004

Datamaskinen og tanken

Charles Babbage og the Analytical Engine

Vannevar Bush og Memex maskinen.

Trailblazer, eller stifinner, Vannervar Bush's navn på en som går opp den akademiske veien gjennom et stort materiale.

Vannevar Bush var selv en "trailblazer", eller en gudfar.

Douglas Englebart ble inspirert av Vannevar Bush, og tanken om å forbedre det menneskelige intellektet:
By "augmenting human intellect" we mean increasing the capability of a man to approach a complex problem situation, to gain comprehension to suit his particular needs, and to derive solutions to problems. Increased capability in this respect is taken to mean a mixture of the following: more-rapid comprehension, better comprehension, the possibility of gaining a useful degree of comprehension in a situation that previously was too complex, speedier solutions, better solutions, and the possibility of finding solutions to problems that before seemed insoluble. And by "complex situations" we include the professional problems of diplomats, executives, social scientists, life scientists, physical scientists, attorneys, designers--whether the problem situation exists for twenty minutes or twenty years. We do not speak of isolated clever tricks that help in particular situations. We refer to a way of life in an integrated domain where hunches, cut-and-try, intangibles, and the human "feel for a situation" usefully co-exist with powerful concepts, streamlined terminology and notation, sophisticated methods, and high-powered electronic aids.


Ted Nelson og Xanadu: Ted Nelson er mannen bak begrepet hypertext. Nelsons drøm er uttrykt i Xanadu, software som legemliggjør den ultimate hyperteksten. Xanadu finnes knapt utenfor Nelsons drøm (så langt), men Nelson leter ennå.

Hva var Xhanadu før Nelson? XANADU: The Ballad of Kublai Khan

Gammelt nytt om nye media

1) Datamaskinen og tanken: Vannevar Bush, Douglas C. Engelbart, Jean Baudrillard, Theodor H. Nelson

Merk: Pensumreferansen til Bush-artikkelen "As We May Think" er nå innenfor et område som dere må være abonnenter for å få tilgang til. Denne linken tar dere til en utgave av artikkelen som ikke krever abonnement. Nelson-artikkelen er i kompendiet for MEV 3.

Merk om Engelbart: Pensum fra artikkelen "Augmenting Human Intellect" er delene IA+B, III A2,3 B4,5. Dette er samme utvalg som er gjort i The New Media Reader av Noah Wardrip Fruin, og de som har anledning til dette kan tjene på å lete fram denne boken på biblioteket og lese de to innledende sidene skrevet av Noah.

2) Samfunn, teknologi og struktur: Raymond Williams, Tim Berners-Lee og Robert Cailliau

Artiklene er i kompendiet.

3) Bruddet med lineariteten: Sherry Turkle, Stuart Moulthrop, Scott McLoud, Espen Aarseth

Artiklene er i kompendiet.