fredag, mars 20, 2009

Spill og kultur

20 mars 2009, Blikk-konferansen, Utstein Kloster

Teknologideterminisme
Kulturdeterminisme

Hnefatafl: vikingspill kjent i Skandinavia fra omlag år 400.
Merels: romersk spill.
Alquerque: Spill fra Midt-østen.

Sjakk via telegrafen.
Pong
The Colossal Cave Adventure.

Go: Kinesisk strategispill

lørdag, mars 14, 2009

Sentrale utfordringer for medieforskningen

Bergen, 16 mars 2009

Torill Mortensen (2009): Perceiving Play; the art and study of computer games.

The New Media Reader: Noah Wardrip-Fruin og Nick Montfort (2003).

Vannevar Bush: As We May Think

Douglas Engelbart og "The mother of all demos", også i Wardrip-Fruin og Montfort (2003).

Rupert Murdock på wikipedia, og uenighetene rundt Wapping-flyttingen, også fra wikipedia.

The Well - nettsamfunn siden 1985.

British Legends - eller MUD1

Lady Lovelace - på wikipedia.

Excellende in Public Relations: James E. Grunig

Managing Public Relations: James E. Grunig, Todd Hunt.

Den kinesiske melke-skandalen: nyhetsmedienes dekning kom etter bloggernes dekning.

Unesco 2005: Towards Knowledge Societies (pdf)

Howard Rheingold: Smart Mobs, the next social revolution.

Dan Gillmor: We, the media; Grassroot journalism by the people for the people. Åpen nettutgave av boken.

Wired: Who, What, Where, Why and Web

journalism.co.uk (2003): Blogging, the new journalism?

Nieman reports (2003): Blogs and journalism need each other?

Who's blogging the convention? (2004)

Henry Jenkins: Convergence Culture, Textual Poachers

Hvem oppfant videospillet? Om William Higinbotham og Tennis for to.

Oskilloskop - på wikipedia

Espen Aarseth: Cybertext

torsdag, mars 12, 2009

Media and Democracy - old and new

The Yellow Kid and the yellow press.
Joseph Pulitzer and the Pulitzer Price.

ENG Electronic news gathering: 1940-50, Murrow - reported for CBS during the second world war.

Citizen journalism
Jay Rosen and the PressThink weblog
Aggregators or news readers

Society of Professional Journalists: Code of Ethics

Norwegian Media Barometer 2007

The Entertainment Software Association, ESA: The transformation of the game industry.
ESA game player data

Kaiser Family foundation, Media in the lives of 8 - 18 year olds.

Hypertext literature resources.

On Barack Obama's online campaign. * * *

Selling the Kuwait war to the world.

fredag, mars 06, 2009

Leangkollen 6 mars 2009

Linker til forelesning om spill, leger og psykologer.

Dark and shattered lands - MUD
Elitist Jerks - theorycraft
wowwiki.com - In-jokes
torillsin.blogspot - mythbusting

tirsdag, mars 03, 2009

Overtalelse

INF211, fjerde mars 2009.
Herbert W. Simons: Persuasion in society.

Eksempel: NRK Brennpunkt: Spillet om oljen.

kap 1: skille mellom
overtalelse (persuasion)
forhandling (inducement)
press (coercion)

Definerende kjennetegn:
Kommunikasjon
Klar hensikt om å overtale
Selvstendige avgjørelsen og handlinger av de andre.

Gråsonene: Ikke alltid tydelig om noen formidler fakta eller vrir dem i en bestemt retning. Ikke alltid like lett å være helt presis i forhold til hva man formidler.

s. 20: Overtalelse er definert som kommunikasjon laget for å ha innflytelse på den frivillige valgene og handlingene til andre.

kap 2: Tro, verdier, målgrupper, skjema
Holdning: vurdering av fenomener som gode eller dårlige.
Tro: vurdering av hva som er sant eller sannsynlig.
Verdier: vurderinger av fenomeners relative verdi.

Skjema: Holdninger er kunnskapsstrukturer. Knyttet til fordommer. En fordom er ikke nødvendigvis en negativ oppfatning, men en dom som er gjort (mening som er oppgjort) på forhånd, en for-dom.

Fishbein og Ajzen: fornuftsbasert handling - forholdet mellom holdninger, hensikter og handlinger.

kap 3: Innhold, fortielse, objektivitetsmyten og ideologier
Kommunikasjon er både om innhold og om forhold/posisjonering. Svært mye kommunikasjon er statuskommunikasjon. s. 49.

Akkurat som vi alltid kommuniserer uttrykker vi alltid noe som kan tolkes mot overtaling: holdninger og meninger som undertoner i materialet. Effektiv overtalelse kan ofte være å ikke åpenlyst overtale. s. 51

Objektivitet som overtalelse: en retorisk posisjon hvor talerens ethos hviler på at vedkommende ikke har egeninteresse, og ikke tar stilling til de ulike sidene. Fakta, tall og kvantifiserbare data oppleves ofte som svært "objektive".

Kap 13: Konflikter, samarbeid og konkurranse, konfliktkontroll, forhandlinger, debatter og den overtalende dialogen.
Sosiale konflikter er kollisjoner over delvis ikke kompatible interesser. For at to grupper skal ha interesser som ikke er kompatible, må begge være en hindring for at den andre skal kunne realisere sine interesser. s. 300 og 301.

Konflikter: symmetriske vs asymmetriske. Lik makt og innflytelse - symmetrisk konflikt. Ulike forhold - asymmetrisk konflikt.

Velg dine konflikter (Pick your battles): Bestem deg for hvorfor du vil slåss, om du vil slåss, når du vil slåss og hvordan du vil slåss.

Dialogen som overtaling: Posisjoner presenteres med dyktighet, men ikke manipulerende. Forutsetning: kombinasjon av empatisk lytting og kritisk lytting, dette er kunsten i overtalingsdialogen. s. 315.

Kap 14: Sosiale bevegelser: Hva er de, hvilke typer har vi, hvilke strategier velger de, hva er forholdet mellom sosial protest og massemedia.
En sosial bevegelse er et ikkeinstitusjonalisert fellesskap som blir vedlikeholdt for å utøve press på vegne av bevegelsen. s. 332.

I følge Simons, typer bevegelser: Reformister arbeider for lovendringer, revolusjonære vil bytte ut og endre de rådende ideologiene, motstandere vil ikke ha endring, heller hindre den og bevare status quo, (restorative) konservative/nostalgiske bevegelser vil tilbake til en tidligere, eldre og kanskje bedre livsstil, mens (expressivist) livsstilsgrupper vil endre individer, ikke institusjoner eller lover. s. 333-334

Strategier: konfrontasjoner og kulturpolitikk.