torsdag, mars 19, 2020

Born from the computer: Gamer Culture

The answer to the question: how long does it take to play WoW?
From the players: How much time do you spend playing?

Gold farming in 2009.

LAN parties
Dreamhack
The Gathering (cancelled 2020 due to the pandemic)
LAN parties in Denmark

---
Gamers don't have to be your audience. Gamers are over.

Consumption and Gender Identity
Linda Tuncay Zayer, Katherine Sredl, Marie-Agnès Parmentier & Catherine Coleman (2012) Consumption and gender identity in popular media: discourses of domesticity, authenticity, and sexuality, Consumption Markets & Culture, 15:4, 333-357, DOI: 10.1080/10253866.2012.659437

Identity politics - Philosophy Talks

Rodney King and the riots (Encyclopædia Britannica)torsdag, mars 12, 2020

Ludic Culture in Social Media - Digital Media and Communication, ITU 12 March 2020

Statistics of working hours, visualisation.
The weekly work hours in Denmark since 1900.
Development of leisure time - fritid - in Denmark.

The Glitter Bomb - invention and play.
Ball gown with adjustable neckline

Tinkering on Cuba in the nineties - repurposing technology.

Inventions 2019: Better bike navigation

User-driven invention - human beatboxing.
Linus Torvalds - developer of Linux (from Wikipedia)
Open-source initiative.

Spacewar history

Bit-torrent: Pirate Bay
Pirate party (from Wikipedia.)

Judith Butler, and article discussing her theory of the Performativity of Gender. (PS: Gender Trouble, her famous book, is currently free if you were planning to set up an Audible account anyway - march 2020.)

The New Mobilities Paradigm

Visual ethnography, the image is taken from here.

tirsdag, november 12, 2019

Forskningskommunikasjon

Torsdag 14 november: direktesending fra litteraturhuset om datavisualisering i samfunnet.

Datavisualisering, et forskningsprosjekt for Universitetet i Agder.

Forskningspodcasts: en veldig blandet boks med podcasts.

Ex Ordo, som lager konferansesoftware, har laget en liste over vitenskapelige podcasts de anbefaler.

Sage Publishing har en rekke podcasts, blant dem disse fra Methodspace - om metode.

Den norske mediepodden er en podcast i grenselandet mellom folkeopplysning og forskningsformidling, drevet av det norske Medietilsynet.

Sensu har laget videoportretter av forskerne ved Groningen Universitet.

Tegneserier 
XKCD rapporterer fra forskningsfronten - kanskje.
Ph D comics ler av livet som doktorgradstudent, og arbeider med visualisering av forskning. De produserer også 2 minute thesis - små illustrerte beskrivelser av avhandlinger, eller presentasjoner av forskning mer generelt, som denne om rommet (space).

Historien om Marie Sklowdowska Curie og oppdagelsen av radiumet.

Existentialcomics lager tegneserier om filosofer.


tirsdag, mars 26, 2019

Brukernettverk i praksis - strategisk kommunikasjon

Hva er strategisk kommunikasjon?

Strategisk kommunikation på 2 minutter.

Strategisk kommunikasjon på noe mer tid.

Strategi vs taktikk

Visjoner og mål

Verktøy for strategisk kommunikasjon:
Forskning: Studier av organisasjonen, omverdenen og brukerne
Ledelse: Organisasjonens mål og visjoner
Design: basert på de to første, retorikk

Brukerstudier i strategisk kommunikasjon

Målgruppeanalyse og omverdensanalyse

Hentet fra Dagens.dk

Forandringer i strategisk kommunikasjon:

Modeller for kommunikasjon: Fra enveismodell til toveis, symmetrisk modell.

Fra forelesning om signaloverføring.

Two-way symmetrical model of Public Relations.

Fra Penn State University.


Hypertekst og distribuert strategisk kommunikasjon. 
Her fra 2004.
En lenke til videoen fra Island.

Google Analytics.
"Konvertering" - når nettsiden når (sitt) et mål.
Registrerer brukertrafikk, og gjør at det blir vanskeligere å svindle med publikumstall... men fremdeles mulig!


Å selge publikum - eksempler 1 , 2 , 3 .