fredag, februar 01, 2002

Påvirkning3: MEVII, 01.02.2002
Modernitet og postmodernitet.

Noen trekk ved modernitet er linearitet, utviklingsoptimisme og avant-gardisme.
Noen trekk ved postmodernitet er multi-linearitet, utviklingsironi og massekultur.