onsdag, august 31, 2005

Bruddet med lineariteten - 05

MEV3, onsdag 15 september

Stuart Moulthrop: Professor og forfatter av hypertekster og cybertekster.

Hva betyr Annus Mirabilis?

Hypercard beskrevet i Wikipedia og i en artikkel i Wired. Her er det beskrevet noen alternativer til Hypercard

2005 statistikk over internettbruk verden over.
Mediebruksendringer i Norge, 2004 - 2003.

Espen Aarseth: hans gamle nettside, og den korte omtalen ved IT universitetet i Danmark. Et notat om ham i "the free dictionary", med en beskrivelse han nok vil være villig til å diskutere ganske heftig.

Texton: et grunnelement i textualitet
Scripton: en sammenhengende rekke med textoner
Et texton ligner på et syntagme (syntagme/paradigme), men er satt sammen av ulike grafiske elementer som like gjerne kan forme en bokstav som et ord, en symbol, en figur eller en lyd. Begrepet texton brukes altså til å beskrive en enhet som ikke er begrenset av skrift eller statiske media.

William Gibson: Agrippa: Book of the dead
Kjøp Agrippa (1,49$)

I Ching på nettet (Bli spådd med I Ching.)
Michael Joyce bibliografi
Eliza - en venn du aldri før kunne ha
Adventure: Historien om det første adventure-spillet.

Scott McCloud: Tegneserieforfatter og pedagog/teoretiker.

Sherry Turkle Er professor og en tidlig spillforsker, med fokus på psykoanalytisk forståelse av spill, og brukeropplevelsen.

Asteroids
Space War
Pac-Man
Fra Pong til Pac-Man: Videospillets historie
Robotron
Space Invaders

mandag, august 29, 2005

Samfunn, teknologi og struktur - 05

Raymond Williams, Ted Nelson og Tim Berners-Lee og Robert Cailliau

Raymond Williams: En av de mest innflytelsesrike kulturforskerne i Birmingham-skolen. Han utviklet flere begreper som fremdeles brukes for å beskrive og forstå fjernsynet som medium, og publikums bruk av dette.

Henry Jenkins' artikkel Complete Freedom of Movement - om hvordan barnas leker blir utviklet fra samfunnets behov for kontroll over barna.

Ted Nelson: i denne artikkelen fra 1981 er Xanadu ikke bare en vag ide om at det er mulig å bruke nettet på mer enn en måte, og han lager en plan for utviklingen av et publiseringssystem og hvordan dokumenter kan være tilgjengelige, flyktige og samtidig permanente.

(PS: Om Ted Nelson og copyright: Ted Nelson føler veldig sterkt for rettighetene til det orginale verket. Derfor er Xanadu så viktig for ham. Han har imidlertid ikke noe imot at andre siterer, refererer, bygger på og videreutvikler hans tekster, så lenge orginalen er tilgjengelig og helt klart tilhører ham. Når han bruker copyrightmerket i en tidlig artikkel er dette et uttrykk for nettopp denne tankegangen. Husk at på dette tidspunktet fantes enda ikke begrepet "copyleft".)

Windows timeline - utviklingen av microsoft windows.

Tim Berners-Lee: En av de viktigste aktørene i utviklingen av the World Wide Web - www eller W3.

Robert Cailliau: var med på å utvikle W3.

Ari Luotonen: Finsk, og med på å utvikle W3.

Henrik Frystyk Nielsen: Dansk utvikler, også av W3.

Arthur Secret

Folk som har bidratt til WWW prosjektet ved CERN

World Wide Web Consortium
En liten historie for verdensveven.
Internettpionerer
Marc Andresen, mannen som laget Mosaic, den første browseren.
Historien til Mosaic
Definisjoner for SGML

søndag, august 28, 2005

Datamaskinen og tanken -05

Charles Babbage og the Analytical Engine

Vannevar Bush og Memex maskinen.

Trailblazer, eller stifinner, Vannervar Bush's navn på en som går opp den akademiske veien gjennom et stort materiale.

Vannevar Bush var selv en "trailblazer", eller en gudfar.

Douglas Englebart ble inspirert av Vannevar Bush, og tanken om å forbedre det menneskelige intellektet:
By "augmenting human intellect" we mean increasing the capability of a man to approach a complex problem situation, to gain comprehension to suit his particular needs, and to derive solutions to problems. Increased capability in this respect is taken to mean a mixture of the following: more-rapid comprehension, better comprehension, the possibility of gaining a useful degree of comprehension in a situation that previously was too complex, speedier solutions, better solutions, and the possibility of finding solutions to problems that before seemed insoluble. And by "complex situations" we include the professional problems of diplomats, executives, social scientists, life scientists, physical scientists, attorneys, designers--whether the problem situation exists for twenty minutes or twenty years. We do not speak of isolated clever tricks that help in particular situations. We refer to a way of life in an integrated domain where hunches, cut-and-try, intangibles, and the human "feel for a situation" usefully co-exist with powerful concepts, streamlined terminology and notation, sophisticated methods, and high-powered electronic aids.


Ted Nelson og Xanadu: Ted Nelson er mannen bak begrepet hypertext. Nelsons drøm er uttrykt i Xanadu, software som legemliggjør den ultimate hyperteksten. Xanadu finnes knapt utenfor Nelsons drøm (så langt), men Nelson leter ennå.

Hva var Xhanadu før Nelson? XANADU: The Ballad of Kublai Khan

Sjekk ellers:
Wikipedia for eksempel på en wiki
Et eksempel på en stretchtext fra Universitetet i Oslo.
bloggblogg for beskrivelser av blogger på norsk

Gammelt nytt om nye media

Denne forelesningensrekken holder jeg nå for tredje år på rad, og det blir derfor en del gjentakelser i notat-bloggen. Pensum og tema er uforandret, jeg har sjekket linkene og de er fungerer.

1) Datamaskinen og tanken: Vannevar Bush, Douglas C. Engelbart, Jean Baudrillard, Theodor H. Nelson

Merk: Vannevar Bush linken tar dere til Bush-artikkelen "As We May Think", det er mulig at linken i pensumlisten ikke fungerer. Nelson-artikkelen er i kompendiet for MEV 3.

Engelbart: Pensum fra artikkelen "Augmenting Human Intellect" er delene IA+B, III A2,3 B4,5. Dette er samme utvalg som er gjort i The New Media Reader av Noah Wardrip Fruin og Nick Montfort, og de som har anledning til dette kan tjene på å lete fram denne boken på biblioteket og lese de to innledende sidene skrevet av Noah Wardrip Fruin.

2) Samfunn, teknologi og struktur: Raymond Williams, Tim Berners-Lee og Robert Cailliau

Artiklene er i kompendiet.

3) Bruddet med lineariteten: Sherry Turkle, Stuart Moulthrop, Scott McLoud, Espen Aarseth

Artiklene er i kompendiet.