torsdag, november 10, 2005

Myter, misforståelser og moro

Mytene om hva media gjør
mediepanikker: en oppfatning om at innføringen av et nytt medium vil føre til samfunnets, moralens og alle gode krefters forfall.
Barbara Gentikow (s 122-124) i : Medievitenskap, bind 3: Medier og Brukere viser noen klassiske trekk ved mediepanikker.
Ny teknologi - det er alltid det nye som er farligst.
Populærkultur - det er et kulturelt produkt som blir brukt av mange, ikke bare av en elite.
Mediebruken er ute av kontroll - myndigheter, autoriteter og foreldre vet ikke hva som skjer, og til en viss grad foregår mediebruken i hemmelighet.
Bekymringen dreier seg om de lavest utdannede, barn og svake grupper.
Motsetning mellom kultur og kommers - noen tjener store penger på de kulturelle uttrykkene (og det er ikke de etablerte institusjonene.)

Eksempler på tidlige mediepanikker er angsten for kinoen ved begynnelsen av forrige århundre, men allerede på 18. og 19. hundretallet ble det sagt at det var skadelig for kvinner å lese romaner, særlig da for deres fantasier og følelser.

Fra Queensland University wiki
Fra det danske medierådet
Medierådet for Børn og Unge er barn af den tidligere filmcensur og i gamle dage var det jo sådan noget med; forbudt for børn og klippe ting ud og censurere. Det er stadig væk sådan, at jeg opleves som repræsentant for den onde, som vil forhindre børn i at se film. Men der er sket meget siden. Filmcensuren hedder nu Medierådet for Børn og Unge, og vi har et andet syn på det med børnebeskyttelse. Gang på gang oplever vi, at når der kommer et nyt medie på banen, opstår der, hvad man kunne kalde nye mediepanikker.

Vi ser det omkring computerspil og Internettet, og det er ikke klinget af endnu. Vi oplever det – måske kan man kalde det – som en generationskløft mellem forældrene, politikerne, journalister osv. på den ene side og så på den anden side børn og det, de gør med nye medier. Grunden til at jeg kalder det en generationskløft, er at de nye medier er kommet, efter vi selv er blevet voksne. Og derfor har vi ret svært ved egentlig at forstå og sætte os ind i, hvad det egentligt er, børn gør med nye medier.

Ofte finder man et voldeligt computerspil eller en side på Internettet og så sættes debatten i gang. Det, vi gerne vil og har gjort med computerspil - og nu også Internet -, er at sige, at vi godt vil have viden om, indsigt i og forståelse for, hvad det egentligt er, børn gør og bruger de nye medier til.


Professor Bjørn Sørensen ved NTNU i en debatt om mediepanikker på nettet:
Da
kinematografen erobret sitt massepublikum i begynnelsen av dette århundret avfødte dette bekymring for mediets skadelig innvirkning på samfunnet, en bekymring som ble delt av den politiske arbeiderbevegelsen. I 1909 advarte den tyske arbeideravisa Vorwärts arbeiderne mot å gå på kino, ved en sosialdemokratisk konferanse i Sveits året etter ble det ansett som en viktig politisk oppgave for europeiske sosialdemokrater å bekjempe filmmediet og så sent som i 1919 skrev kommunisten Clara Zetkin en flammende artikkel "Mot kinouvesenet". Vi snakker altså om en debatt med lange aner, en debatt som helt sikkert ikke vil kunne komme til å gi noe entydig svar, da den vil gå inn i en større samtale om emnet. Det er en særdeles dårlig opptakt til en slik samtale å gå i skyttergravene, fabrikkere motstandere med påhengte merkelapper og mistenkeliggjøre en faglig dyktig kulturjournalist i Klassekampen.Misforståelsene om hva slags medium dataspill er
Dataspillere tar feil av virkeligheten og spillene
Faltin Karlsen, Dataspill og Vold (pdf) Filmtilsynet
Denne rapporten viser at datspillbrukerne av svært voldelige spill ikke fokuserer på voldselementet, men først og fremst på spillplattformen, regler, muligheter og utfordringer.

Dataspill blir i mindre grad oppfattet som dokumentasjon av virkeligheten, og i større grad som et spill på linje med monopol og ludo - en mulighet til selv å påvirke og samhandle om endring.

Spillere blir veldig usosiale:
James Paul Gee: What video games have to teach us about learning and literacy, viser hvordan dataspillere som spiller på nettet tar i bruk og bidrar til store nettverk av distribuert intelligens. De sitter kanskje fysisk alene foran datamaskinene, men de er forbundet med andre gjennom lagspill og felles problemløsning innenfor og utenfor spillene.

Enkelte spill er også i høyeste grad samspill, hvor flere ungdommer samles til et slag warcraft via LAN eller andre spillplattformer, på samme måte som de tidligere ville spille kort eller monopol.

Dataspill er passifiserende:
Fysisk er dette nesten riktig, men det er i ferd med å bli feil også her. Med nye grensesnitt får vi spill som Dance Dance revolution som er et spill hvor vi ikke sitter foran skjermen, men danser foran den. Dette er et svært populært spill med sine egne tilhengere. Likevel er fremdeles de fleste spillene bundet til et grensesnitt som krever at brukeren sitter stille.

Intellektuelt og sosialt er det ikke riktig. Både enbruker og flerbrukerspill blir brukt i mange forskjellige sosiale sammenhenger: som samtaleemne, som felles aktivitet, som kilde til sosial status.

Intellektuelt er dataspill mye mer krevende enn de fleste andre populærmedia, siden spillene ikke kan konsumeres uten egenaktivitet. En som spiller et dataspill er aktivt engasjert i forhold til mediet, det nytter ikke å sovne foran spillet slik som foran en film eller en fjernsynsserie.

Moro og meningsskaping
Vi ser på WOW og snakker om ulike spillstrategier og ulike sosiale utfrdringer og belønninger.

onsdag, oktober 19, 2005

På nett uten filter

Høstseminaret, kommunikasjonsforeninga, Ålesund 20 oktober 2005

Personlig publisering, hva er det?

Kommunikasjonsmodellen

Endringer i kommunikasjonsmodellen

Mange-til-mange

Publikumssyn

Publikums forventninger til nye media

PR, reklame og nettet: Eksempelet Marqui

Google om public relations blog

Marqui's produkt: Markedsføring på nettet

Hva Marqui gjennomførte

Søkemotorenes rolle: yahoo, google, alta vista

Annenberg online journalism review: The cost of ethics: Influence peddling in the Blogosphere. Diskusjonen om Marqui's "pay to blog" politikk.

En betalt blogger forteller hvorfor hun ikke vil ta betalt lenger: molly.com

Men kan vi tross alt konkludere at marqui har oppnådd det de ville? Blogger som markedsførings- og oppmerksomhetsskapende redskap har blitt et meme, en tanke som blir spredd og akseptert uten at noen egentlig kan vise til forskningsresultater eller gode kilder for at det faktisk virker.

Dana Vanden Heuvel: weblog med fokus på markedsføring gjennom sosial software - effektiv markedsføring av hans egen oppdragsvirksomhet, første treff på google.
"how to blog for fun and profit" - enda en av utallige oppskrifter på hvordan blogging kan bli et redskap for å tjene penger.

Er det bloggen som er så stor, eller er dette et uttrykk for en annen endring? Er det mulig å finne ut? Hva har egentlig skjedd med media for å gjøre kommunikasjonssituasjonen så fremmed?

Hjemmesider
Grit og Niels Eriks hjemmesider - et tilfeldig eksempel på en personlig hjemmeside, funnt og valgt via et søk på google
Høgskulen i Volda - et ikke så tilfeldig eksempel på en hjemmeside for en større organisasjon

Sosial programvare

Wiki
Wikipedia

Weblogger
Blogger, Wordpress, Movable Type

Leserteknologier
Feedburner

Linkdeling
del.icio.us

Bildepublisering
Flickr

Videoblogging: vog
Adrian Miles' vog manifesto og vog
Steve Garfield's Video Blog

Audioblog
Audioblog.com
Audioblogging on typepad - bruksanvisning for lydblogging

Podcasting
Doc Searle om Podcasting
podcast.net - the podcast directory

Dataspill
wow europe

Er det vits i å blogge?

Vi tester teknologien:
Lage blogg - teknologi, teknikk, innhold, vedlikehold, plan og image
Poste bilder til Flickr - teknikk, krav, estetikk, funksjon
skrive kommentarer - redaktørrollen, ansvar, vedlikehold
blogge fra Flickr - sosial software og sammensatte media

onsdag, august 31, 2005

Bruddet med lineariteten - 05

MEV3, onsdag 15 september

Stuart Moulthrop: Professor og forfatter av hypertekster og cybertekster.

Hva betyr Annus Mirabilis?

Hypercard beskrevet i Wikipedia og i en artikkel i Wired. Her er det beskrevet noen alternativer til Hypercard

2005 statistikk over internettbruk verden over.
Mediebruksendringer i Norge, 2004 - 2003.

Espen Aarseth: hans gamle nettside, og den korte omtalen ved IT universitetet i Danmark. Et notat om ham i "the free dictionary", med en beskrivelse han nok vil være villig til å diskutere ganske heftig.

Texton: et grunnelement i textualitet
Scripton: en sammenhengende rekke med textoner
Et texton ligner på et syntagme (syntagme/paradigme), men er satt sammen av ulike grafiske elementer som like gjerne kan forme en bokstav som et ord, en symbol, en figur eller en lyd. Begrepet texton brukes altså til å beskrive en enhet som ikke er begrenset av skrift eller statiske media.

William Gibson: Agrippa: Book of the dead
Kjøp Agrippa (1,49$)

I Ching på nettet (Bli spådd med I Ching.)
Michael Joyce bibliografi
Eliza - en venn du aldri før kunne ha
Adventure: Historien om det første adventure-spillet.

Scott McCloud: Tegneserieforfatter og pedagog/teoretiker.

Sherry Turkle Er professor og en tidlig spillforsker, med fokus på psykoanalytisk forståelse av spill, og brukeropplevelsen.

Asteroids
Space War
Pac-Man
Fra Pong til Pac-Man: Videospillets historie
Robotron
Space Invaders

mandag, august 29, 2005

Samfunn, teknologi og struktur - 05

Raymond Williams, Ted Nelson og Tim Berners-Lee og Robert Cailliau

Raymond Williams: En av de mest innflytelsesrike kulturforskerne i Birmingham-skolen. Han utviklet flere begreper som fremdeles brukes for å beskrive og forstå fjernsynet som medium, og publikums bruk av dette.

Henry Jenkins' artikkel Complete Freedom of Movement - om hvordan barnas leker blir utviklet fra samfunnets behov for kontroll over barna.

Ted Nelson: i denne artikkelen fra 1981 er Xanadu ikke bare en vag ide om at det er mulig å bruke nettet på mer enn en måte, og han lager en plan for utviklingen av et publiseringssystem og hvordan dokumenter kan være tilgjengelige, flyktige og samtidig permanente.

(PS: Om Ted Nelson og copyright: Ted Nelson føler veldig sterkt for rettighetene til det orginale verket. Derfor er Xanadu så viktig for ham. Han har imidlertid ikke noe imot at andre siterer, refererer, bygger på og videreutvikler hans tekster, så lenge orginalen er tilgjengelig og helt klart tilhører ham. Når han bruker copyrightmerket i en tidlig artikkel er dette et uttrykk for nettopp denne tankegangen. Husk at på dette tidspunktet fantes enda ikke begrepet "copyleft".)

Windows timeline - utviklingen av microsoft windows.

Tim Berners-Lee: En av de viktigste aktørene i utviklingen av the World Wide Web - www eller W3.

Robert Cailliau: var med på å utvikle W3.

Ari Luotonen: Finsk, og med på å utvikle W3.

Henrik Frystyk Nielsen: Dansk utvikler, også av W3.

Arthur Secret

Folk som har bidratt til WWW prosjektet ved CERN

World Wide Web Consortium
En liten historie for verdensveven.
Internettpionerer
Marc Andresen, mannen som laget Mosaic, den første browseren.
Historien til Mosaic
Definisjoner for SGML

søndag, august 28, 2005

Datamaskinen og tanken -05

Charles Babbage og the Analytical Engine

Vannevar Bush og Memex maskinen.

Trailblazer, eller stifinner, Vannervar Bush's navn på en som går opp den akademiske veien gjennom et stort materiale.

Vannevar Bush var selv en "trailblazer", eller en gudfar.

Douglas Englebart ble inspirert av Vannevar Bush, og tanken om å forbedre det menneskelige intellektet:
By "augmenting human intellect" we mean increasing the capability of a man to approach a complex problem situation, to gain comprehension to suit his particular needs, and to derive solutions to problems. Increased capability in this respect is taken to mean a mixture of the following: more-rapid comprehension, better comprehension, the possibility of gaining a useful degree of comprehension in a situation that previously was too complex, speedier solutions, better solutions, and the possibility of finding solutions to problems that before seemed insoluble. And by "complex situations" we include the professional problems of diplomats, executives, social scientists, life scientists, physical scientists, attorneys, designers--whether the problem situation exists for twenty minutes or twenty years. We do not speak of isolated clever tricks that help in particular situations. We refer to a way of life in an integrated domain where hunches, cut-and-try, intangibles, and the human "feel for a situation" usefully co-exist with powerful concepts, streamlined terminology and notation, sophisticated methods, and high-powered electronic aids.


Ted Nelson og Xanadu: Ted Nelson er mannen bak begrepet hypertext. Nelsons drøm er uttrykt i Xanadu, software som legemliggjør den ultimate hyperteksten. Xanadu finnes knapt utenfor Nelsons drøm (så langt), men Nelson leter ennå.

Hva var Xhanadu før Nelson? XANADU: The Ballad of Kublai Khan

Sjekk ellers:
Wikipedia for eksempel på en wiki
Et eksempel på en stretchtext fra Universitetet i Oslo.
bloggblogg for beskrivelser av blogger på norsk

Gammelt nytt om nye media

Denne forelesningensrekken holder jeg nå for tredje år på rad, og det blir derfor en del gjentakelser i notat-bloggen. Pensum og tema er uforandret, jeg har sjekket linkene og de er fungerer.

1) Datamaskinen og tanken: Vannevar Bush, Douglas C. Engelbart, Jean Baudrillard, Theodor H. Nelson

Merk: Vannevar Bush linken tar dere til Bush-artikkelen "As We May Think", det er mulig at linken i pensumlisten ikke fungerer. Nelson-artikkelen er i kompendiet for MEV 3.

Engelbart: Pensum fra artikkelen "Augmenting Human Intellect" er delene IA+B, III A2,3 B4,5. Dette er samme utvalg som er gjort i The New Media Reader av Noah Wardrip Fruin og Nick Montfort, og de som har anledning til dette kan tjene på å lete fram denne boken på biblioteket og lese de to innledende sidene skrevet av Noah Wardrip Fruin.

2) Samfunn, teknologi og struktur: Raymond Williams, Tim Berners-Lee og Robert Cailliau

Artiklene er i kompendiet.

3) Bruddet med lineariteten: Sherry Turkle, Stuart Moulthrop, Scott McLoud, Espen Aarseth

Artiklene er i kompendiet.

søndag, mai 08, 2005

Britiske Kulturstudier

Tirsdag 10 mai, 08.15

Stuart Hall fra Jamaica, leder for Birminghamskolen på 70-tallet, og forfatter av den sentrale artikkelen encoding/decoding.

Frankfurterskolen og sammenhengen til Birminghamskolen.

Raymond Williams beskrevet av Johns Hopkins guide to literary theory and criticism

En definisjon av ideologi

Fra Filton College - some critical concepts:
hegemony. The word hegemony derives from the Greek term egemonia or emenon, meaning leader, ruler of political predominance. The Italian marxist Antonio Gramsci developed this concept as a refinement of marxist notions of ideology, demonstrating the psychocultural aspects of control, and the role of cultural institutions within this. True control, Gramsci believed, is achieved bot by coercion but by gaining the people's consent for this control. This is not done by the army but through the social and cultural realms where it is more effectively invisible, more pervasive. Hegemony 'saturates' even what we think of as 'common sense' as it becomes part of our lived system of meanings and values. The concept is central to Althusser's Gramscian redefinition of ideology in the 1970s.


Fra boka: Ingunn Hagen: Medias Publikum, s 77:
Eit anna sentralt omgrep for "Cultural studies" forskarar i denne samanhengen var hegemoniomgrepet. Hegemoniomgrepet til den tialienske marxisten Gramsci refererer til den dominerande eller herskande ideologien. Men desse oppfatningane blir ikkje oppfatta som ideologi. Hegemoni betyr at nokre, ofte ein elite, bestemmer den rådande ideologien, medan allmenta tek han for gitt. Dette held ved lag eit klassedelt samfunn, der ein klasse dominerer. Hegemoni inneber at den eksisterande maktfordelinga og verdiane verkar nøytrale og naturlege; dei blir tekne for gitt. Hegemoni er derfor ei form for dominerande ideologi, som ikkje blir opplevd som påtvungen, men som eksisterer som ei semje det ikkje er grunn til å stilla spørsmål ved.


Stuart Halls Encoding/decoding modell

mandag, april 25, 2005

Hypertekstualitet

litteratur: Schwebs og Otnes: tekst.no

Linker, pekere og noder. Vi følger denne pekeren til Jilltxt.net, som er linket hit. Da blir Jilltxt en node, og derfra kan vi følge andre pekere som lenker til andre noder.

pekerne - referansesteder
linkene - relasjoner

Linearitet

ikkelineært
fraktaler og kaos
Interaktiv fiksjon

Multilineært
Net Art Idea Line

Hypertekst og literære former

Spatial Hypertext

Sendertekst og mottakertekst:
Umberto Eco er den mest kjente teoretikeren som skriver om forholdet leser/forfatter.
Roland Barthes utforsket det samme forholdet, og gjorde kjent ideen om forfatterens død, om blant annet hvordan teksten er avhengig først og fremst av leseren.
Wolfgang Iser utforsker leserens forhold til teksten, og hvordan teksten er avhengig av leserens medvirkning for å bli realisert, og teksten former leseren som leseren former teksten.

Elastisk tekst: ex stretchtext

Ted Nelson og Xanadu: Gammel Wired artikkel fra 1995, Beskrivelse av Ted Nelson og Xanadu fra The Electronic Labyrinth, i seg selv et typisk eksempel på en hypertekst, Xanadu prosjektet, Ted Nelson's hjemmeside, Og en presentasjon av Ted Nelson sammen med andre internet pionerer.

Skillet tekst/medium. Er dette entydig på internettet?
def analog
def digital
Analoge forløpere til hypertekst
Aviser, Hexapla, I Ching, Det broderte Bayeuxteppet, Raymond Queneau's oppslagsdiktbok Cent mille milliards de poèmes.
Noen hypertext-typer

As We May Think: Vannevar Bush, memex
Xanadu, se over
WWW: ikke xanadu - linkråte, bare noen kan legge inn og endre tekster, ikke alle relevante dokumenter er forbundet

hypertekststrukturer: tre, stjerne, nettverk
Rhizome

Labyrinten, hjernen, tanken og navigering gjennom tekst og ideer.

Bokens konvensjoner
Tankens system
Konstruksjonen av fortellingen - konstruksjonen av livet
Navigasjonsmetaforer - fysiske, gjerne reise-relaterte

Hypertekstens konvensjoner
pekere, vi ser på dagbladet
Interne linker - fra forsiden til en artikkel, linkene holder seg innenfor dagbladets nettområde
Eksterne linker: fra dagbladets artikkel og til andre nettsider
Intralinker - til et annet sted på samme siden
Dictung Digital har også rammer

Hypertekst fiksjon
Mystery Games, Sister Stories av Michael Joyce et. al.

scriptible and lisible, writerly and readerly - Roland Barthes, fra S/Z

George Landow and Paul Delany: interaktive og passive systemer
Jon Hoem diskuterer åpne og lukkede tekster, interaktive og passive systemer
Et lignende skille kan trekkes mellom interaktive- og passive system (Delany & Landow 1991:21). Interaktive system tillater leseren å redigere teksten, samt tilføye ny tekst og nye lenker. Passive system er derimot designet av eksperter for å presentere et emne mest mulig effektivt og gir ikke brukeren mulighet til å forandre teksten.
Reisemetaforen kan også knyttes til hvordan selve teksten er strukturert. Der hvor den reisende ville stått ovenfor et landskap, med sine karakteristika, må brukeren av en elektronisk tekst forholde seg til en eller annen form for videobilde. Ved å gi lenker og noder med tematisk sammenheng et eget visuelt uttrykk kan brukeren ta seg frem seg på en måte som er sammmenlignbar med hvordan hun ville orientert seg i et landskap. Imidlertid har en slik reisemetafor en vesentlig svakhet. I den lineære verden har en kun mulighet til å bevege seg framover eller tilbake. I en hypertekst beveger man seg imidlertid mye friere, uten lineære begrensninger. Ved å følge et par lenker kan man befinne seg svært langt fra utgangspunktet, tematisk sett. Sjansen for å gå seg vill er derfor betraktelig større enn når en orienterer seg i den fysiske verden.
Jon Hoem, hypertekst
Kan dette sammenlignes med lisible/scriptible?

Sterkere vekt på forfatterrollen - se Eco og Barthes
Landow: leseren frigjort fra forfatterens enevelde gjennom hyperteksten
Literary sampling
Palimpsest

Hyperteksten: Tekstkulturens revolusjon?

tirsdag, april 19, 2005

Helsepedagogikk - evaluering og publikum

Kampanjer og evaluering
Utspekulert kjedelige antirøykekampanjer
Sjokk som virkemiddel i røykekampanjer: Bilder fra den nye kampanjen i EU
Nettstedet til kampanjen "Help for a life without tobacco"

MARK - Medisinstudentenes Alternative Røykfri Kampanje
Rapport fra en skoleklasse

Tobakk dreper
Bli en tobakksbaron du også

Tine melk reklame Bollywood og Ku.
Vegvesenet: Bruk bilbelte
Mål for bilbelteaksjonen 2003


Eksperimentell og kvasi-eksperimentell forskningsdesign.

Validitet: Den grad en test eller en instrumentmåler måler det den har til hensikt å måle. Fra Reliabilitet og validitet, en forelesning ved NTNU.

Beta koeffisient
En annen type koeffisienter, Beta-koeffisient (standardiserte regresjonskoeffisienter), uttrykker hver enkelt uavhengige variabels betydning i forhold til den avhengige variabelen i hver enkelt analyse. Helt konkret er den et uttrykk for hvor stor endring man har i den avhengige variabelen for en enhets endring i den uavhengige variabelen, tenkt at man holder verdien på de andre uavhengige variablene konstant. Fortegnet sier hvilken retning det er på sammenhengene, størrelsen på tallet sier noe om hvor sterk denne sammenhengen er. Beta-koeffisientene er standardisert, dvs. at man kan sammenlikne koeffisientene for de ulike uavhengige variablene med hverandre.

Avhengig variabel
Ein variabel som blir påverka av ein annan variabel, som regel den variabelen som er utgangspunktet for det vi ynskjer å studere. Spørsmål som måler holdningar, er typiske avhengige variablar.

Uavhengig variabel
Ein variabel som påverkar ein annan variabel. Kjønn, alder og utdanning er typiske uavhengige variablar.


Publikum, fra mottaker til deltaker:

Målgruppen som mottaker, klassiske informasjonsstrategier:
Statens helsetilsyn
Helsekampanje i Ontario
En kritikk av kampanjestrategier fra syskrinet.no

Målgruppen som bruker
Brenda Dervin og "The Sense-making Approach"
Lommelegen.no - søkbar, og mulig å stille spørsmål til eksperter
Om lommelegen, eierforhold og drift
Norsk Diabetes Forbund

Målgruppen som deltaker
Individ til individ: Monicas side om bekkenløsning
Hva snakker menn om? Tekniske ting, selvsagt.
Eller, de diskuterer de tekniske sidene ved kroppen: tech nutrition

tirsdag, mars 15, 2005

Rammevilkår for undervisere ved høyere utdanning

Mye av studentenes frustrasjon ved overgangen til universitets- og høgskolesystemet kommer av at de forventer at forholdet til underviserne skal være det samme som tidligere. Når det viser seg at staben ikke er like tilgjengelige og ikke har det samme fokus på individet som i videregående, fører dette til at studentene oppfatter det som en manglende kvalitet ved undervisningen. Men overgangen fra videregående til høyere utdanning er først og fremst kjennetegnet ved at systemet er bygd opp rundt studenter som skal være selvstendige og i stand til å disiplinere og styre sin egen læring. Dette er sentralt også i kvalitetsreformen, og vi kan blant annet se dette gjennom endringene i videregående skole, hvor læringsformene skal bli mer og mer elevstyrte. Elevstyrt vil si egenstudier, selvstendig arbeid i grupper/kollokvier, og flere prosjektoppgaver med et gitt antall timer til veiledning.

Kvalitetsreformen har nemlig ikke ført til flere ressurser til undervisningen, snarere tvert imot. Det er faktisk bare de fagene som går dårlig som har god økonomi, fag som er stabile har en alminnelig stram økonomi, fag som er i utvikling har alltid dårlig økonomi, på grunn av det nye budsjetteringssystemet. Innenfor dette systemet får skolene betalt for studentene to år etter at de er uteksaminert. Det vil si at studentene som går på et fag akkurat nå har en økonomi som er styrt av bevilgningene til studentene som gikk på faget for to år siden.

Ved informasjonsutdanninga har vi hatt en ganske stabil studentmasse. Derfor har vi et rimelig greit forhold mellom behov og leveranse av utstyr, undervisning, gjesteforelesninger og sensorer, for å nevne det studentene ser og bedømmer som en kvalitet ved undervisningen. For øyeblikket er det fire ansatte til 60-70 studenter fordelt over tre årskull. Dette er et vanlig, egentlig ganske godt forholdstall. Arbeidsoppgavene til staben på et universitet eller en høgskole er imidlertid langt flere enn de som er synlige for studentene, og fire ansatte betyr ikke fire årsverk viet til undervisning.

Alle fagtilsatte ved Høgskulen i Volda har tre arbeidsfelt: Undervisning, administrasjon og forskning. Disse tre feltene er likestilte når det gjelder hvor viktige de er, men vi skal ikke bruke like mye tid på alt. Andelene kommer noe an på den enkeltes stillingsbetegnelse. En førsteamanuensis, som er forpliktet til å bruke en større del av sin stilling til forskning og utvikling enn andre, har en slik fordeling: 50% undervisning, 10% administrasjon, 40% forskning. For å oversette dette til en arbeidsuke: I løpet av en uke skal en førsteamanuensis undervise 2 1/2 dag, administrere 1/2 dag og forske 2 dager.

For å forstå hva dette betyr må vi bryte tallene enda mer ned. For studentene er det først og fremst administrasjons- og undervisningsdelen som har interesse, selv om de burde være interessert i forskningsandelen også. Det er nemlig forskningsandelen som har innflytelse på hvor oppdatert og erfaren underviseren er når det gjelder faget, og det er forskningsandelen som har betydning for om en arbeidsplass er attraktiv for de dyktigste fagfolkene. En god høyere undervisninginstitusjon kan derfor lide mer på lang sikt ved å forsømme forskningen i noen år enn ved å forsømme undervisningen i samme periode.

Inne i andelen "undervisning" ligger selvsagt de vanlige forelesningene. En forelesning har en forberedelsesfaktor på fire, til en forelesning på 2 timer skal foreleseren ha brukt 8 timer på å forberede seg. Det vil si lese gjennom pensum, finne fram eksempler, undersøke om det finnes andre relevante og gode artikler, planlegge selve undervisningen og lage notater til forelesningen. Dette tar aldri 8 timer, første gang tar det 2 - 3 dager, eller, hvis det er et område som er litt perifert for foreleseren, opp til flere uker. Men formelt, av de 18 timene som en førsteamanuensis skal undervise er nå 10 brukt til en forelesning. Seminar har en noe annen forberedelsesfaktor, den er gjerne 1 eller 2. Det vil si at to timer med tilrettelagt egenaktivitet hvor underviseren er til stede og gir tilbakemeldinger underveis egentlig, ved laveste forberedelsesfaktor, trekker 4 timer fra regnestykket. Vi har nå 4 timer i uken igjen. Veiledning deles også inn i to typer: foreberedt og uforberedt veiledning. Forberedt veiledning har faktor 1, uforberedt har ingen faktor, der er det bare tiden satt av til studenten som teller. Hvis vår tenkte underviser altså har to timer med studenter som bare banker på døren og spør om et problem, har vi to timer igjen til undervisning denne arbeidsuken. Disse to timene bruker sannsynligvis vedkommende på ting som å lage oppgaver, ha møte med de andre som underviser på feltet, eller lete etter en bok eller artikkel på biblioteket som kanskje kan være interessant for en student som arbeider med en bestemt semesteroppgave.

Men enda er det en hel rekke undervisningsoppgaver som har blitt forsømt denne uken. Flere oppgaver som faller inn under undervisning er for eksempel: pensumutvikling og pensumrevisjon, undervisningsplanlegging (ex semesterplanene), oppgavelesing, sensur, planlegging av ekstern praksis, kontakt med gjesteforelesere, ekskursjoner, praksisbesøk, evaluering og planlegging av nye kurs. For en utdanning som informasjonsutdanninga må dette skje for 2-3 kurs for hvert semester, i tillegg til at alle underviserne også deltar i dette arbeidet på medievitenskap. De fleste har derfor denne type arbeidsoppgaver på tre ulike kurs hvert semester, i tillegg til den undervisningen som gir direkte studentkontakt.

Administrasjonen er like sammensatt, og det er uhyre sjelden at den lar seg begrense til 3 3/4 time i uken. Med en kompleks og sammensatt undervisningsdel og en like kompleks og krevende administrasjonsdel er det derfor forskningen som må vike. For å beskytte forskningsdelen hos staben har vi på informasjonsutdanninga vedtatt at alle i staben skal beskyttes i 3 uker hvert semester. Dette burde ha vært mye større, av et semester på 24 uker burde hver førsteamanuensis vært beskyttet fra administrasjon og undervisning i 10 uker. Noe av dette tar de fleste igjen mellom andre oppgaver, ved for eksempel å ta noen timer i uka til å følge med på et tema som er forskningsrelevant, dra på en konferanse eller lignende. Forskning er imidlertid svært vanskelig å drive med parallelt med andre oppgaver. Hvor administrasjon og undervisning krever konstant tilgjengelighet og utstrakt kontakt med andre mennesker, krever forskning langsiktig, uavbrutt konsentrasjon. Å opprettholde god forskning er derfor helt avhengig av at den enkelte forskeren kan beskyttes mot avbrytelser i lange perioder. Samtidig er det de gode forskerne som kan levere den forskningsbaserte undervisningen som er idealet i høyere utdanning.

Dette er et dilemma som skaper stress for begge parter i møtet mellom studenter og undervisere. Staben har en høy kompetanse som studentene ønsker å tilegne seg, og de vil derfor ha så mye kontakt med staben som mulig. De fleste som arbeider i undervisningsinstitusjoner er også der for å kunne dele sin kunnskap og sine erfaringer med studentene: det er undervisningen som gir mening til arbeidet. Men for å kunne bevare og utvikle denne kompetansen og ha noe å gi til studentene må underviseren beskytte seg mot studentkontakten i lange perioder. Det er en betingelse for å kunne være en god underviser. Og siden studentene skifter fra år til år vil undervisere og studenter være fanget i den samme situajsonen: det kommer hele tiden nye studenter til som ikke kjenner rammevilkårene og derfor har forventninger som underviseren ikke kan imøtekomme.

tirsdag, februar 22, 2005

Organisasjonsteori

Mary Jo Hatch
Informasjon 112

Definisjoner av organisasjon

Definisjoner på paradigme
A set of assumptions, concepts, values, and practices that constitutes a way of viewing reality for the community that shares them, especially in an intellectual discipline.


Karl Marx i Europeisk intellektuell historie, Marx og Engels internet arkiv, som økonomisk/politisk filosof og en kort beskrivelse fra Wikipedia.
Herbert Simon, i Wikipedia, en autobiografi og en kort beskrivelse fra Dictionary of Philosophy of Mind.
Erving Goffman, en biografi, en omtale av hans revolusjonerende arbeid Vårt rollespill til daglig og en kort beskrivelse fra Wikipedia.
Jean Baudrillard på hans nettsider hvor han underviser i Sveits, S(t)imulacrum(b) er en side med oversikt over arbeider av Baudrillard, og Wikipedia har en kort beskrivelse.
Jaques Derrida døde i vinter, men han underviste på samme sted i Sveits som Baudrillard, han var opphavsmannen til begrepet dekonstruktivisme. En kort beskrivelse fra Wikipedia.

Definisjoner av teori

Daniel Bell
Tom Burns ved Uppsala universitet

Noen definisjoner fra forelesningen:

Definisjoner av organisasjon
organization: a group of people who work together
a human structure, such as a family, firm, government or university through which people may exchange goods and services
consists of people trying to influence others to achieve certain objectives that create wealth or well-being through a variety of processes, technologies, structures and cultures.

System: et system består av deler som er i forbindelse med hverandre (kroppen er et system, Staten er et system)
Subsystem: egne enheter innenfor et større system
Holistisk tenkning: helhetstenkning, se hele systemet under ett, og i kontekst, ikke isolerte fragmenter.

Organisasjoner og omgivelser
Situasjonsteori: stabile omgivelser gir mekaniske organisasjoner, omskiftelige omgivelser gir organiske organisasjoner.
Ressursavhengighet: organiseringen er styrt av hvor avhengig den er av omgivelsene – stor avhengighet betyr stor sårbarhet.
Populasjonsøkologi: ser på flere organisasjoner, og leter etter fellestrekk blant organisasjoner som overlever visse trekk ved omgivelsene.

Hierarki – avspeiling av maktfordeling mellom ulike organisatoriske posisjoner
Autoritet – den som innehar en posisjon har visse rettigheter, f. Ex retten til å bestemme over andre, straff og belønning

Definisjoner av makt
A har makt over B i den grad han kan få B til å gjøre noe som B ellers ikke ville ha gjort.
A og B er alle former for sosiale aktører
Makt eksisterer i relasjonen mellom aktørene, ikke hos aktørene

s 318, om maktutøvelse:
Selvsagt er det maktutøvelse når A deltar i beslutningsprosesser som får konsekvenser for B. Men det er også maktutøvelse nå A legger seg i selen for å skape eller forsterke sosiale eller politiske verdier og en institusjonell praksis som begrenser rekkevidden av de politiske prosessene, slik at bare de saker som er relativt ufarlige for A, når fram til offentlig diskusjon. I den grad A lykkes i dette er B i praksis avskåret fa å bringe på bordet saker som, hvis de fikk sin løsning, ville være til alvorlig skade for As interesser.

fredag, februar 11, 2005

Informasjonsstilling

50 % som informasjonskonsulent ved Bjerknessenteret, søknadsfrist 1 mars.

Informasjonsstilling

Informasjonsleiar ved arboretet i Milde, søknadsfrist 20 februar.

torsdag, februar 10, 2005

Organisasjon og ledelse

Inf201, Den Kommunikerende Organisation, Erik Johnsen og Steen Hildebrandt.

Hvis dere kan svare på denne rekken av spørsmål skulle dere være ganske sikre på å ha fått med det viktigste fra denne delen av pensum:


Hva er ledelseskommunikasjon?
Johnsen:
Ledelseskommunikasjon framstår ved at lederrolle-utøvende personer forholder seg til hverandre
- forhold mellom mennesker, som
- ønsker å forbedre disse forholdene med tanke på å skape
- bedre årsaks-virknings forhold mellom felles mål og felles ressurser

Eller:
- kommunikasjonen relaterer mennesker
- ledelseskommunikasjon relaterer mennesker som ønsker å utføre lederadferd, dvs
- den individuelle deltaker,
- nærmiljøet i en form av et ledelsesmiljø og
- virksomheten som helhet i form av forbundne ledelsesmiljø

Kan du tegne opp en modell som beskriver forholdet: relasjoner mellom mennesker og kausalrelasjoner mellom mål og virkning?

Kan du tegne en modell for ulike former for ledelsesutøvere:
Oligarki/multiautokrati (C)
Demokrati (D)
Autokrati (A)
Manipulati (B)

A og C: klassisk hierarkisk modell
B og D: forhold mellom de ulike ledelsesutøvende personene


Nevn noen modeller for ulike typer lederadferd
”Det personlige kors”
”Min, vår og virksomhetens lederadferd”
”det lille kors” (ledelsesmiljøet)


Hva er ”det detaljerte virksomhetskonseptet”? Kan du nevne noen ledd i det?

- Hva er koalisjonssystemet?
- Hva er ledelsessystemet?
- Hva er transformasjonssystemet?
- Hva er det organisatoriske adfærdssystemet?

Hva er kommunikasjonskuben?
Hva inneholder de tre sidene Hvem, Hva og Hvordan i kommunikasjonskuben?
Hva inneholder ledelseskommunikasjonskuben?

Hvilken målsetting har man for ledelseskommunikasjon?

Hva består lederadferd av?

Hildebrandt: Ledelse og kommunikasjon, metaforer og spørsmål om kommunikasjon i organisasjoner


Hvordan er begrepene ledelse, organisasjon og kommunikasjon beslektet?
Hva er i følge Hildebrandt det viktigste ledelsesverktøyet?
Hva er organisasjonens klassiske grunnproblem?

Hva er en struktur, hvilken hensikt tjener en struktur i en organisasjon?
Hva gjør vi/legger vi til rette for, ved å forme en struktur?

Hvorfor er spesialisering et problem innenfor organisasjoner?

Hva er verdier?
Hva er verdibasert ledelse?
Hva bruker vi verdier til?
Hvilke utfordringer fører verdibasert ledelse til?

Finnes det spesielle utfordringer for ledelsen i kompetanseorganisasjoner? (definer kompetanseorganisasjon)
Hva særpreger kunnskapsmedarbeidere i forhold til arbeidere i andre typer arbeid?
Hvilke forhold legger kunnskapsmedarbeidere vekt på?

Hva er innholds- eller kontainerperspektivet innenfor organisasjonsteori?

Hvordan oppfatter Luhmann kommunikasjon?
Hva vil det si at kommunikasjon er et forhold mellom to systemer?
Hva er de tre stegene i en seleksjonsprosess for kommunikasjon?
Hva er det fjerde, som Thyssen innfører?

Hva betyr ”communicare”?

Beskriv elementer ved scenen som kommunikasjon utvikler seg innenfor, og forholdet mellom disse.
1) den talende (nå)
2) den lyttende (nå)
3) de samtalende (nå)
4) samtalens emne
5) Samtalen og dens tilstand

Hva er estetikken i forhold til kommunikasjonen?

Hva er interessentmodellen?
Hva er forholdet mellom kommunikasjon og universelle normer?

Hva er ”den fjerde”?
Hva er forholdet mellom Jeg, du, den tredje og den fjerde?
Hvordan når vi fram til ”den fjerde” – gjennom logikk, fornuft, gyldighet eller fantasi?
Hva betyr vekten på ”den fjerde” for lederen? Hva er lederens første vilkår?

Hva skjer når organisasjonen brukes som metafor for ledelse?
Kan du nevne noen kjente organisasjonsmetaforer?
Hva skjer når kommunikasjon brukes som metafor for ledelse?
- Hva vil et mekanisk perspektiv si?
- Et psykologisk perspektiv?
- Et fortolkings- symbolperspektiv?
- Et system-interaksjonsperspektiv?

Hva er rørpostmodellen for kommunikasjon? Overføringsmetaforen?
Hva vil det si å ha et senderperspektiv på kommunikasjon?
Hva er lederens rolle i en forenklet kanalmetafor?


Hva vil det si å tenke på kommunikasjon som en linse?
Hvordan endrer det synet på kommunikasjonens rolle i organisasjonen?
Hva vil det si å ha et mottakerperspektiv på kommunikasjonen?
Hva er den grunnleggende antakelsen i denne metaforen?
Hvorfor er kommunikasjon ufullstendig?

Hva vil det si å ha et nettverksperspektiv på kommunikasjon? Koblingsmetafor?
Hva er det viktigste skillet i forholdet mellom organisasjon og kommunikasjon fra koblingsmetaforen til kanalmetaforen?
Hvordan definerer nettverksmetaforen organisasjoner?
Hvordan er medlemmene i en organisasjon forbundet til hverandre innenfor nettverksmetaforen?

Hva vil det si for definisjonen av organisasjon å se på kommunikasjon som handling?
Hva er interaksjonssynet på kommunikasjon?
Hva er handlinger i denne sammenhengen?
Hva vil det si at handlinger er interaksjonelle, kontekstavhengige, episodiske og improvisatoriske?

Hva vil det si at kommunikasjon skaper, vedlikeholder, overfører mening i en organisasjon?
Hva vil det si å handle symbolsk?

Hva er trekkene ved et språkperspektiv på kommunikasjon?
Hva vil det si at språket tømmes for mening?
Hva betyr det for organisasjoner når språket tømmes for mening?

Hva vil det si å ha et samtaleperspektiv på kommunikasjon?
Hva betyr det at samtalen – konversasjonen – ses på som essensen og resultatet av organisasjoner?

Visdomsperspektivet
Hva er det?

Et elektronisk syn på kommunikasjon
Har de noen klar og funksjonell beskrivelse av dette?

Kommunikasjon som stillhet
Hvilke rolle spiller stillheten i forhold til kommunikasjon?
Hvorfor er stillheten viktig når vi kommuniserer?
Hva betyr stillheten for lederen i en organisasjon?
Hva betyr det å lytte i ledelse?

Nevn noen trekk ved ledere som organisasjoner har bruk for.

torsdag, februar 03, 2005

Overtalelse 2:3

inf211, Persuasion
Michael Moore og kunsten å overbevise.Vi har sett Bowling for Columbine av Michael Moore, og i dag skal vi analysere og evaluere filmen ved hjelp av tekstanalyse og kvalitative metoder. Michael Moore er en svært overbevisende retoriker, og han bruker alle teknikker i boka og vel så det for å nå fram til sitt publikum, skape samfølelse og enighet, og dermed overbevise. Vi stiller en rekke spørsmål til filmen etter å ha sett den, dette er noen av dem:
  • Hva husker vi etter å ha sett bowling for Columbine?
  • Hvorfor husker vi disse?
  • Hvorfor liker vi Michael Moore?
  • Hvordan skaper Michael Moore sympati for sitt tema?
  • Hvorfor liker vi ikke motstanderne hans?
  • Hva er de viktigste temaene i denne dokumentarfilmen?
  • Hva er det viktigste budskapet i serien?


Vi vil også se på noen av teknikkene for overtalelse beskrevet i Persuasion in Society, og se hvordan Michael Moore bruker disse.

Michael Moore's brev på nettet, og Michael Moore's nettsted.

CIA World Factbook
Theory of reasoned action

tirsdag, januar 25, 2005

Verdensspørsmålet

The Edge stiller et stort spørsmål hvert år, og får, fantastisk nok, svar. Årets spørsmål er svært utfordrende: Hva tror du er sant selv om du ikke kan bevise det?

Hovedoppgave om PR i Norge

Peter Klasson har gjort hovedoppgaven tilgjengelig på nettet (sist oppdatert 2000). Tittel: Public Relations som profesjonaliseringsprosjekt.

Informasjonskløfter

Inf201
Røykekstopp på nettet
Sosial og helsedirektoratet om tobakk

Howard Rheingold snakker om bruk av moderne teknologi i ikke-industrialiserte samfunn, og i samfunn med svak infrastruktur på kommunikasjon. En times videopptak fra konferansen Digital og sosial i Bergen 2004.

Se også Rheingolds Smart Mobs, blogg og bok om store gruppers bruk av informasjonsteknologi.

mandag, januar 24, 2005

PR-Modeller

inf201
Modell: en forenklet representasjon av virkeligheten.
Normative modeller: modeller som sier hvordan ting bør være.
Positive modeller: viser hvordan ting fungerer.

Synchronic and diachronic communication (en om gangen/to om gangen), Thayer: Grunig i Journal of Public Relations Research

asymmetrisk og symmetrisk kommunikasjon: beskriver intensjonen med PR.

Olasky: Private Relations

Reliabilitet og validitet
Accuracy/presisjon: Teoretiske modeller ville ikke være presise hvis det er flere modeller for PR som blir praktisert enn Grunig's fire PR modellers.
Siden de fleste organisasjonene praktiserer enveis eller asymmetriske modeller for PR, er den to-veis symmetriske modellen først og fremst en normativ modell, og ikke en positiv modell.

Den Dominante Koalisjonen: Hvis det ikke er logikk og fullkommen rasjonalitet som styrer PR-arbeidet, hvordan skjer det da? Forklaringen fra Grunig er "den fominante koalisjonen." Dette er den gruppen som har mest makt og innflytelse over PR arbeidet i en organisasjon. Det er mindre sjanse for at organisasjonen skal drive med toveis kommunikasjon dersom denne gruppen har lite kunnskap om PR arbeid.

Kjønn og PR roller: Larissa Grunig, Feminist values in Public Relations, Youjin Choi og Linda Childers Hon: The influence of gender composition in powerful positions on public relations practitioners' gender-related perceptions.

Om den dominante koalisjonen velger "exellent public relations" avhenger av om den føler seg truet av en toveis symmetrisk modell, om det passer med organisasjonskulturen, om det passer med planene for organisasjonen og om organisasjonene har ressurser til å drive med symmetrisk PR.

Public information model: den vanligste modellen i det offentlige, mindre vanlig i private organisasjoner
Press agentry model: en god nummer to i det offentlige, vanligst i private organisasjoner
Mange organisasjoner bruker toveis modeller, symmetriske og assymetriske. Den to-veis symmetriske dukket i så fall vanligvis opp i offentlige organisasjoner.

Etikk og toveis modeller
Denne artikkelen viser til Ehling's modeller for PR som konflikthåndtering.
Arne Julien om Petty og Cacioppo's sentrale rute til konfliktløsing.
Robert Gass om Compliance gaining tactics.
Fisher og Browns ubetinget konstruktive tilnærming brukt i drøftingen av internasjonal konflikthåndtering.
Syv regler for risikokommunikasjon i en rapport fra Agency for toxic substances and disease registry.

mandag, januar 17, 2005

Nye Offentligheter

Informasjon 3 - inf201
Grensen mellom offentlig posisjon og personlige meninger

fredag, januar 07, 2005

Melding av feil på datautstyr

Du melder feil på PCer og annet utstyr i datarommene på HVO ved å følge denne linken.

tirsdag, januar 04, 2005

Digitale media 2005 inf202

Administrasjonsbloggen for dette kurset, og linker til de andre bloggene finnes her.

Første forelesning onsdag 5 januar, klokken 10.15, rom S110, 2x45 minutter