torsdag, februar 03, 2005

Overtalelse 2:3

inf211, Persuasion
Michael Moore og kunsten å overbevise.Vi har sett Bowling for Columbine av Michael Moore, og i dag skal vi analysere og evaluere filmen ved hjelp av tekstanalyse og kvalitative metoder. Michael Moore er en svært overbevisende retoriker, og han bruker alle teknikker i boka og vel så det for å nå fram til sitt publikum, skape samfølelse og enighet, og dermed overbevise. Vi stiller en rekke spørsmål til filmen etter å ha sett den, dette er noen av dem:
  • Hva husker vi etter å ha sett bowling for Columbine?
  • Hvorfor husker vi disse?
  • Hvorfor liker vi Michael Moore?
  • Hvordan skaper Michael Moore sympati for sitt tema?
  • Hvorfor liker vi ikke motstanderne hans?
  • Hva er de viktigste temaene i denne dokumentarfilmen?
  • Hva er det viktigste budskapet i serien?


Vi vil også se på noen av teknikkene for overtalelse beskrevet i Persuasion in Society, og se hvordan Michael Moore bruker disse.

Michael Moore's brev på nettet, og Michael Moore's nettsted.

CIA World Factbook
Theory of reasoned action