onsdag, januar 27, 2010

INF213, nye media - blogging og google wave

Torsdag 28 januar skal vi bruke Google Wave, så hvis du ikke har en google-konto, lag en så raskt som mulig. Det gjør du for eksempel ved å lage deg en gmail-konto på gmail.com. Hvis noen av dere allerede har Google Wave kontoer ber jeg pent om litt bistand til å invitere andre, slik at alle kan delta. Vi skal bruke Google Wave for å se hvordan denne eksperimentelle (eksperimentell? Det var nytt da de gjorde det i ICQ på nitti-tallet) teknologien kanskje kan brukes i enkelte sammenhenger.

Til innholdet
Citizen blogs:
Bjørn Stærk, en av de svært tidlige norske bloggene, laget sin "Warblog" etter 11 september 2001. Denne er nå lagt ned, og han har laget nye blogger siden.

Hjorten, en "tidlig majoritet" - en som var veldig tidlig ute med å lage sin blogg i en periode da blogger var i ferd med å bli kjent i Norge. Han skriver om begivenheter, nyheter og politikk, blandet med kultur og litteratur.

Audience blogs:
VGs lesere - VGpublikumet - har sine egne områder for blogger innenfor rammene av VG. Bloggere hos VG har akseptert VGs politikk for publisering.

Dagbladet har sosiale nettsider, blink.no.

Journalist blogs:
Journalist og journalistlærer Svein Brurås.

Freelancejournalist og forfatter Thomas Marthinsen.

Økonomijournalisten Michael Mandel flytter fra Business Week til sin egen blogg.

Media blogs:
The Guardian har en hel rekke blogger, flere av disse er lenket herfra.

Dagbladet var veldig tidlig ute med mediablogger. De forsøkte seg også med journalistblogger.

mandag, januar 25, 2010

INF211, V2010, Larsson kap 4-8

Statoil og fornybar energi Er det nødvendig å komme ut med denne informasjonen, løser den et problem og er det relevant for virksomheten?

Framtiden i våre hender - Informasjon med hensikt å opplyse, endre holdninger og endre handlinger - altså påvirke adferd.

Fra s 127, Larsson (2009) Tillämpad kommunikationsvetenskap, han siterer Mintzberg:
Planning is a formalized procedure to produce an articulated result, in the form of an integrated system of decisions.


Om kampanjeplanlegging, råd hentet fra Rogers & Storey 1987 (i Berger @ Chaffe 1987) og Rice & Atkin (red) 2001.

Preben Sepstrup: Tilrettelæggelse af information, en nyere utgave av boken Larsson nevner.

Lars-Åke Larsson siterer på side 165:
A strategy is the pattern or the plan that integrates an organisation's major goals, policies and action sequences into a cohesive whole. A well-formulated strategy helps to marshal and allocate an organisation's resources into a unique and viable posture based on its relative internal competencies and short-comings, anticipated changes in the environment, and contingent moves by intelligent opponents (Quinn 2003:10).

tirsdag, januar 19, 2010

INF213, digitale media

Denne forelesningen tar utgangspunkt i to veldig ulike pensumbiter. Den første handler om FN's satsing for å muliggjøre et verdensomspennende kunnskapssamfunn, den andre er en veldig spesifikk gjennomgang av hvordan påvirknings skjer på nettet. Disse to veldig ulike temaene møtes i et skjæringspunkt som handler om hegemoni og kontroll av kommunikasjon, og dermed dialog, diskurs og tenkning.

Bruk av internett på verdensbasis, anslag fra 2009.
FN's anslag for internettbrukere i verden, 2001-2007.
FN henter sine data fra International Telecommunications Union, ITU.

Unesco - Towards knowledge societies. Kap 1 og 2 er pensum.

Informasjonssamfunnet
Kunnskapssamfunnet - regjeringen.no og i Universitas, debattinnlegg om det norske kunnskapssamfunnet.

Metadata, eksempel delicious.com

Søk for muslimer som ønsker å bruke nettet, men være halal, I'm halal - lignende system som å bruke "adult" filter i andre søkemotorer, f.eks. ved å søke i google med sikkert søk.

Sensur:
2006, Google aksepterer sensur i Kina
2010, Google protesterer mot sensur i Kina.

mandag, januar 18, 2010

Larsson, Innføring i tilpasset kommunikasjon

Mandag 18 januar 2010, noen linker til interessante tema og historiske hendelser som kan støtte pensumlesingen.

Muckraking: Wikipedia har mange interessante eksempler på Muckraking, som absolutt er verd å følge opp for å forstå denne historiske og på det tidspunktet grensesprengende journalistiske praksisen.

Uncle Sam: I want you - plakat fra 1917. Denne bygger på den tre år eldre britiske Lord Kitchener plakaten.

New Deal - Franklin Roosevelts store reformprogram.

1961: John F. Kennedy lover at det første mennesket skal være på månen innen 1970.

Sammenflettingen av verdensøkonomien: Den stadig økende betydningen av Verdensbanken.

Max Weber nevnes av Larsson som en sentral og tidlig teoretiker som ser på spørsmål rundt legitimitet og makt.

Jacquie L'Etang - Universitetet i Stirling.

Rogers - Diffusion of innovations.