tirsdag, januar 19, 2010

INF213, digitale media

Denne forelesningen tar utgangspunkt i to veldig ulike pensumbiter. Den første handler om FN's satsing for å muliggjøre et verdensomspennende kunnskapssamfunn, den andre er en veldig spesifikk gjennomgang av hvordan påvirknings skjer på nettet. Disse to veldig ulike temaene møtes i et skjæringspunkt som handler om hegemoni og kontroll av kommunikasjon, og dermed dialog, diskurs og tenkning.

Bruk av internett på verdensbasis, anslag fra 2009.
FN's anslag for internettbrukere i verden, 2001-2007.
FN henter sine data fra International Telecommunications Union, ITU.

Unesco - Towards knowledge societies. Kap 1 og 2 er pensum.

Informasjonssamfunnet
Kunnskapssamfunnet - regjeringen.no og i Universitas, debattinnlegg om det norske kunnskapssamfunnet.

Metadata, eksempel delicious.com

Søk for muslimer som ønsker å bruke nettet, men være halal, I'm halal - lignende system som å bruke "adult" filter i andre søkemotorer, f.eks. ved å søke i google med sikkert søk.

Sensur:
2006, Google aksepterer sensur i Kina
2010, Google protesterer mot sensur i Kina.