onsdag, januar 27, 2010

INF213, nye media - blogging og google wave

Torsdag 28 januar skal vi bruke Google Wave, så hvis du ikke har en google-konto, lag en så raskt som mulig. Det gjør du for eksempel ved å lage deg en gmail-konto på gmail.com. Hvis noen av dere allerede har Google Wave kontoer ber jeg pent om litt bistand til å invitere andre, slik at alle kan delta. Vi skal bruke Google Wave for å se hvordan denne eksperimentelle (eksperimentell? Det var nytt da de gjorde det i ICQ på nitti-tallet) teknologien kanskje kan brukes i enkelte sammenhenger.

Til innholdet
Citizen blogs:
Bjørn Stærk, en av de svært tidlige norske bloggene, laget sin "Warblog" etter 11 september 2001. Denne er nå lagt ned, og han har laget nye blogger siden.

Hjorten, en "tidlig majoritet" - en som var veldig tidlig ute med å lage sin blogg i en periode da blogger var i ferd med å bli kjent i Norge. Han skriver om begivenheter, nyheter og politikk, blandet med kultur og litteratur.

Audience blogs:
VGs lesere - VGpublikumet - har sine egne områder for blogger innenfor rammene av VG. Bloggere hos VG har akseptert VGs politikk for publisering.

Dagbladet har sosiale nettsider, blink.no.

Journalist blogs:
Journalist og journalistlærer Svein Brurås.

Freelancejournalist og forfatter Thomas Marthinsen.

Økonomijournalisten Michael Mandel flytter fra Business Week til sin egen blogg.

Media blogs:
The Guardian har en hel rekke blogger, flere av disse er lenket herfra.

Dagbladet var veldig tidlig ute med mediablogger. De forsøkte seg også med journalistblogger.