mandag, januar 18, 2010

Larsson, Innføring i tilpasset kommunikasjon

Mandag 18 januar 2010, noen linker til interessante tema og historiske hendelser som kan støtte pensumlesingen.

Muckraking: Wikipedia har mange interessante eksempler på Muckraking, som absolutt er verd å følge opp for å forstå denne historiske og på det tidspunktet grensesprengende journalistiske praksisen.

Uncle Sam: I want you - plakat fra 1917. Denne bygger på den tre år eldre britiske Lord Kitchener plakaten.

New Deal - Franklin Roosevelts store reformprogram.

1961: John F. Kennedy lover at det første mennesket skal være på månen innen 1970.

Sammenflettingen av verdensøkonomien: Den stadig økende betydningen av Verdensbanken.

Max Weber nevnes av Larsson som en sentral og tidlig teoretiker som ser på spørsmål rundt legitimitet og makt.

Jacquie L'Etang - Universitetet i Stirling.

Rogers - Diffusion of innovations.