onsdag, februar 03, 2010

INF211, Larsson kap 9-13

Budskap, meldinger til verdensrommet fra jorden.AIDA-modellenApeland Informasjon om analyse.


RepTrak - en modell for analyse av rykte fra Reputation Institute.Sammenlign denne med modellen i Larsson s 206, figur 10.2


Pressekontakt
Utdrag fra Utenriksdepartementets program i uke 43, 2009

Sigurd Allern om Nyhetskriterier.

Nyhetskriteriene - Galtung og Ruge