tirsdag, februar 09, 2010

INF112, Web 2.0 - utviklingen av sosiale media

10 og 11 februar 2010, s 1-69 i Unleashing Web 2.0

Arpanet - Advanced Research Projects Agency Network.

Myten om at dette nettverket ble konstruert for å motstå en atomkrig blir imøtegått av Jon Bing i "Building Cyberspace: A brief history of Internet" i Lee A. Bygrave og Jon Bing: Internet Governance: Infrastructure and institutions.

Tidlige sosiale media: The Well og deres første ti år.

Mosaic, den første browseren, ble utviklet på Universitetet i Illinois i 1992, og kan fremdeles lastes ned.

Computer history museum.

Klient/server prinsippet ble gravlagt noe prematurt i 1999. I dette prinsippet sender brukeren meldinger til en server som setter i gang prosesser som svarer å brukerens meldinger. Dette er et synkront system, brukeren venter på svar.

Peer-to-peer er et system hvor brukerne kotnakter hverandre direkte. Eksempler på slike system er Gnutella, Skype, Spotify og all teknologi som er basert på cloud computing.

HTML - HyperText Markup Language - språket eller kodene som browsere leser og nettsider er laget av. Alle nettsider, inkludert denne siden, er basert enten på HTML eller XML, som er en nyere og mer fleksibel variant. Med html kan jeg forandre teksten

  • lage

  • lister

  • med


  1. eller

  2. uten

  3. punkter og tall

sette inn linker eller bilder eller annet som gir nettsider liv. I dag arbeider de fleste som publiserer på nettet med programvare som er WYSIWYG - what you see is what you get - som dere skal gjøre med nettpublisering dette semesteret.

http: hypertext transfer protocol
slik den ble skrevet av Tim Berners Lee og implementert i 1991.

Netscape: den første browseren som ble en kommersiell historie, starten på dot.com bølgen og utviklingen av en hel rekke av de funksjonene som i dag er standard for browsere. En "timeline" for Netscape.

Browserkrigen:
ViolaWWW ca 1990: tidlig browser sluppet for Unix.
Lynx 1992 - ren tekst browser.
Cello 1993: utviklet for å gi tilgang til informasjon på nettet også for brukere av windows operativsystemer. De fleste brukte på dette tidspunktet Unix.
Mosaic har vi snakket om.
Opera 1994, vår kortreiste browser, er den som har holdt best stand lengst!
Netscape 1994, se tidslinjen. Introduserte cookies, frames, javascript programming, alle senere åpne standarder.
Webrunner/HotJava 1994: en klon av Mosaic.
SlipKnot 1994: For forbindelser til Unix-maskiner i tiden før det var mulig å få TCP/IP forbindelser med modem via telefonnettet.

Nettets historie

W3C - World Wide Web Consortium. En sammenslutning som ledes av oppfinneren av nettet, Tim Berners Lee. Målet er at nettet skal være for alle og tilgjengelig over alt. Dette er organisasjonen som, i den grad det er mulig, leder nettet!

Netscape og dot.com bølga: Dan Gillmore aug 2005. Denne artikkelen er borte fra den opprinnelige linken, men det er mulig å finne den via "The Wayback Machine", som er en sentral del av internettarkivet.

Hva er IPO? Intellectual Property Office. Dette er i slekt med åndsverksloven.

GNU operativsystem.

RFID: Radio Frequency Identification

Linkbasert organisering av nettet: utforsk dette via Googles touchgraph.

Søkemotorer:
Google
Yahoo
Alta Vista
Bing
Ask
Dogpile - mange søkemotorer i en
Tidslinje for søkemotorer og en full liste.

noen søk på ordene utdanning språk utland
1, 2, 3, 4, 5.

Søkemotorens anatomi: Hvordan Google ser ut inni.

Den lange halen/the long tail: De mest populære treffene/objektene og de mange mindre populære men beslektede har samme volum.