mandag, januar 24, 2005

PR-Modeller

inf201
Modell: en forenklet representasjon av virkeligheten.
Normative modeller: modeller som sier hvordan ting bør være.
Positive modeller: viser hvordan ting fungerer.

Synchronic and diachronic communication (en om gangen/to om gangen), Thayer: Grunig i Journal of Public Relations Research

asymmetrisk og symmetrisk kommunikasjon: beskriver intensjonen med PR.

Olasky: Private Relations

Reliabilitet og validitet
Accuracy/presisjon: Teoretiske modeller ville ikke være presise hvis det er flere modeller for PR som blir praktisert enn Grunig's fire PR modellers.
Siden de fleste organisasjonene praktiserer enveis eller asymmetriske modeller for PR, er den to-veis symmetriske modellen først og fremst en normativ modell, og ikke en positiv modell.

Den Dominante Koalisjonen: Hvis det ikke er logikk og fullkommen rasjonalitet som styrer PR-arbeidet, hvordan skjer det da? Forklaringen fra Grunig er "den fominante koalisjonen." Dette er den gruppen som har mest makt og innflytelse over PR arbeidet i en organisasjon. Det er mindre sjanse for at organisasjonen skal drive med toveis kommunikasjon dersom denne gruppen har lite kunnskap om PR arbeid.

Kjønn og PR roller: Larissa Grunig, Feminist values in Public Relations, Youjin Choi og Linda Childers Hon: The influence of gender composition in powerful positions on public relations practitioners' gender-related perceptions.

Om den dominante koalisjonen velger "exellent public relations" avhenger av om den føler seg truet av en toveis symmetrisk modell, om det passer med organisasjonskulturen, om det passer med planene for organisasjonen og om organisasjonene har ressurser til å drive med symmetrisk PR.

Public information model: den vanligste modellen i det offentlige, mindre vanlig i private organisasjoner
Press agentry model: en god nummer to i det offentlige, vanligst i private organisasjoner
Mange organisasjoner bruker toveis modeller, symmetriske og assymetriske. Den to-veis symmetriske dukket i så fall vanligvis opp i offentlige organisasjoner.

Etikk og toveis modeller
Denne artikkelen viser til Ehling's modeller for PR som konflikthåndtering.
Arne Julien om Petty og Cacioppo's sentrale rute til konfliktløsing.
Robert Gass om Compliance gaining tactics.
Fisher og Browns ubetinget konstruktive tilnærming brukt i drøftingen av internasjonal konflikthåndtering.
Syv regler for risikokommunikasjon i en rapport fra Agency for toxic substances and disease registry.