fredag, januar 07, 2005

Melding av feil på datautstyr

Du melder feil på PCer og annet utstyr i datarommene på HVO ved å følge denne linken.