tirsdag, januar 25, 2005

Informasjonskløfter

Inf201
Røykekstopp på nettet
Sosial og helsedirektoratet om tobakk

Howard Rheingold snakker om bruk av moderne teknologi i ikke-industrialiserte samfunn, og i samfunn med svak infrastruktur på kommunikasjon. En times videopptak fra konferansen Digital og sosial i Bergen 2004.

Se også Rheingolds Smart Mobs, blogg og bok om store gruppers bruk av informasjonsteknologi.