tirsdag, januar 25, 2005

Hovedoppgave om PR i Norge

Peter Klasson har gjort hovedoppgaven tilgjengelig på nettet (sist oppdatert 2000). Tittel: Public Relations som profesjonaliseringsprosjekt.