tirsdag, april 19, 2005

Helsepedagogikk - evaluering og publikum

Kampanjer og evaluering
Utspekulert kjedelige antirøykekampanjer
Sjokk som virkemiddel i røykekampanjer: Bilder fra den nye kampanjen i EU
Nettstedet til kampanjen "Help for a life without tobacco"

MARK - Medisinstudentenes Alternative Røykfri Kampanje
Rapport fra en skoleklasse

Tobakk dreper
Bli en tobakksbaron du også

Tine melk reklame Bollywood og Ku.
Vegvesenet: Bruk bilbelte
Mål for bilbelteaksjonen 2003


Eksperimentell og kvasi-eksperimentell forskningsdesign.

Validitet: Den grad en test eller en instrumentmåler måler det den har til hensikt å måle. Fra Reliabilitet og validitet, en forelesning ved NTNU.

Beta koeffisient
En annen type koeffisienter, Beta-koeffisient (standardiserte regresjonskoeffisienter), uttrykker hver enkelt uavhengige variabels betydning i forhold til den avhengige variabelen i hver enkelt analyse. Helt konkret er den et uttrykk for hvor stor endring man har i den avhengige variabelen for en enhets endring i den uavhengige variabelen, tenkt at man holder verdien på de andre uavhengige variablene konstant. Fortegnet sier hvilken retning det er på sammenhengene, størrelsen på tallet sier noe om hvor sterk denne sammenhengen er. Beta-koeffisientene er standardisert, dvs. at man kan sammenlikne koeffisientene for de ulike uavhengige variablene med hverandre.

Avhengig variabel
Ein variabel som blir påverka av ein annan variabel, som regel den variabelen som er utgangspunktet for det vi ynskjer å studere. Spørsmål som måler holdningar, er typiske avhengige variablar.

Uavhengig variabel
Ein variabel som påverkar ein annan variabel. Kjønn, alder og utdanning er typiske uavhengige variablar.


Publikum, fra mottaker til deltaker:

Målgruppen som mottaker, klassiske informasjonsstrategier:
Statens helsetilsyn
Helsekampanje i Ontario
En kritikk av kampanjestrategier fra syskrinet.no

Målgruppen som bruker
Brenda Dervin og "The Sense-making Approach"
Lommelegen.no - søkbar, og mulig å stille spørsmål til eksperter
Om lommelegen, eierforhold og drift
Norsk Diabetes Forbund

Målgruppen som deltaker
Individ til individ: Monicas side om bekkenløsning
Hva snakker menn om? Tekniske ting, selvsagt.
Eller, de diskuterer de tekniske sidene ved kroppen: tech nutrition