søndag, august 28, 2005

Gammelt nytt om nye media

Denne forelesningensrekken holder jeg nå for tredje år på rad, og det blir derfor en del gjentakelser i notat-bloggen. Pensum og tema er uforandret, jeg har sjekket linkene og de er fungerer.

1) Datamaskinen og tanken: Vannevar Bush, Douglas C. Engelbart, Jean Baudrillard, Theodor H. Nelson

Merk: Vannevar Bush linken tar dere til Bush-artikkelen "As We May Think", det er mulig at linken i pensumlisten ikke fungerer. Nelson-artikkelen er i kompendiet for MEV 3.

Engelbart: Pensum fra artikkelen "Augmenting Human Intellect" er delene IA+B, III A2,3 B4,5. Dette er samme utvalg som er gjort i The New Media Reader av Noah Wardrip Fruin og Nick Montfort, og de som har anledning til dette kan tjene på å lete fram denne boken på biblioteket og lese de to innledende sidene skrevet av Noah Wardrip Fruin.

2) Samfunn, teknologi og struktur: Raymond Williams, Tim Berners-Lee og Robert Cailliau

Artiklene er i kompendiet.

3) Bruddet med lineariteten: Sherry Turkle, Stuart Moulthrop, Scott McLoud, Espen Aarseth

Artiklene er i kompendiet.