tirsdag, mai 22, 2007

Blogging og en ny medieverden

Noen notater til et nettforedrag.

Jill Walker's definisjon av blogging.

Ture Schwebs og Helge Østbye: Media i Samfunnet,2 utgave, s 23:
Massekommunikasjon tyder at bodskap blir formidla frå ein eller få sendarar til mange mottakarar, og at formidlinga føregår ved hjelp av eit medium.

Massemedia er dei organisasjonane og den teknologien som produserer og spreier bodskap slik at store grupper mottakarar tek imot same bodskap på tilnærma same tid.


Mange til mange prinsippet på Wikipedia.
Many-to-many is also a term that describes the third major Internet computing paradigm. The initial Internet applications of e-mail and FTP are characterized as "one-to-one," because they are primarily communication means from one individual to another.

With the advent of the World Wide Web, one can display information on a Web site that is accessible by many others. Thus we have the second paradigm one-to-many.

With developments such as file sharing, blogs, Wiki, and tagging, a new set of Internet applications enable

people to both contribute and receive information and,
information elements can be interlinked across different Web sites. This kind of Internet application shows the beginning of the "many-to-many" paradigm.
With the evolution to the full "many-to-many" computing paradigm, people can input and receive information to and from the Internet; they will be able to connect and communicate dynamically within a flexibly formed scope; there will be no artificial boundary between information and communication tools, and the definition of "many" will go well beyond people to include entities such as organizations, products, processes, events, concepts and so on.


Norsk mediebruk: nettet 2006

Hvem eier informasjonen? Eksempelet Facebook.

mandag, mai 07, 2007

Blogging, en medieboble?

Dave Winer Scripting News 10 år

Blogghistorie på Wikipedia

Justin Hall på Wikipedia
Justin Halls blog

Blogger.com, Evan Williams og Meg Hourihan.

Six Apart, firmaet bak Movable Type.

technorati.com - søkemotor som følger hva som skjer i blogger.

Norske blogger
Norske Blogger: en brukerstyrt tjeneste hvor medlemmer legger inn linker til blogginnlegg.

Nettdagbok.no er et norsk bloggested

VGbloggene
... makabert for noen, vakker tristesse for oss... En vakker og uendelig trist fortelling om å miste et spebarn.

Onkel Deilig - innlegg fra en fyr som helt klart må ha problemer med pikkstørrelse, feminister, goths og middelaldrende damer med fargerike sjal og en forkjærlighet for utenlandsk mat og vin.

Hvorfor gror det hår i skrævet? - humoristisk gjengivelse av en temmelig absurd samtale.

Dagbladetbloggene: blogging.no

blogging som journalistikk
2002: Annenberg School of journalism, Online Journalism Review diskuterer blogging som journalistikk i 2002. Flere artikler fra OJR om blogging.

2003: Nieman rapport om blogger og journalistikk

Christopher Allbritton: Back to Iraq

2004: Bloggere blir akkreditert som journalister ved de demokratiske partimøtet i Boston før presidentvalget.

2005: Not all that hot - blogging viser seg å ikke være et spesielt godt kjent uttrykk.

WEB 2.0
Tim O'Reilly
- det nye nettet