fredag, oktober 04, 2002

Kommunikasjonsbegreper: Informasjon 1, 07.10.02
Ulike tilnærminger til kommunikasjon, forskjellige syn på hva kommunikasjon er og hvordan disse ulike synene overlapper hverandre og skiller seg fra hverandre. Denne forelesningen bygger generelt på medievitenskap, og mer spesielt på Larsson: Tillämpad kommunikasjonsvetenskap, Svennevig: Språklig samhandling og Bråthen: Komunikasjon og samspill.

Tre ulike syn er:
Kommunikasjon som redskap for organisasjoner: strategi og mål.
- Pressearbeid
- Reklame
- Public Relations
- Offentlig informasjon

hensikten med kommunikasjon er viktigere enn formen: effektivitet er viktigere enn effekt

Kommunikasjon som en språkhandling: stil og form.
Kommunikasjon som interaksjon: følelser, persepsjon og opplevelse.