onsdag, februar 08, 2006

Reprise

I anledning fagkritisk dag: den opprinnelige lange versjonen av det korte regnestykket som blir gjort tilgjengelig torsdag. Merk: I 2006 har vi bare tre ansatte, den siste halve stillingen dekkes gjennom vikarer. Torill telles ikke fra 1 mars, inn kommer 1/2 stilling til ut juni, dvs at vi reellt er nede i 3 stillinger. Det går i dette tilfellet mindre ut over undervisningstilbudet, siden den halve vikaren i sin helhet er viet til undervisning.