tirsdag, november 14, 2006

Organisasjon og kommunikasjon

Jeg har tidligere skrevet en rekke spørsmål til Erik Johnsen og Steen Hildebrandts artikler i Den kommunikerende Organisation. Disse finnes her.