tirsdag, november 14, 2006

Organisasjon og kommunikasjon

Jeg har tidligere skrevet en rekke spørsmål til Erik Johnsen og Steen Hildebrandts artikler i Den kommunikerende Organisation. Disse finnes her.

tirsdag, november 07, 2006

Informasjon og etikk

INF111, onsdag 8 november
Ihlen og Robstad: Informasjon og samfunnskontakt

Etikk: en rettesnor for adferd, normativ
Moral: beskrivelser av adferd, deskriptiv

Grunnetisk ståsted: En bestemt oppfatning av hvordan verden er og hva som er bra.
Situasjonsetisk ståsted: Holdninger og verdier er ikke statisk, men avhengig av situasjon.

Pliktetikk: Det viktigste er at handlingen er god, konsekvensene av handlingene er mindre viktig.
Noen sentrale plikter:
Lojalitet
Takknemlighet
Rettferdighet
Velgjørenhet
Selvforbedring
Hensyn

"Ville du være tilfreds dersom situasjonen var snudd og det var deg beslutningen fikk betydning for?"

Konsekvensetikk: Det viktigste er resultatet av din handling, selve handlingen er underordnet (hensikten helliger midlet).

Utilitaristisk: en handler for å skape mest mulig lykke for flest mulig folk.

Problem: er det alltid riktig å gjøre flertallet lykkelig? Kan dette kollidere med uakseptable handlinger?

Etisk beslutningstaking: konsistens (plikt- og konsekvensetikk)
Holdningskonsistent: fraviker prinsipper om rett og galt bare under ekstreme tilstander.
Viljeskonsistent: Mål og middel henger sammen, og du er ansvarsbevisst.
Upartisk: Du bedømmer handlinger likt, uansett hvem som gjør noe.

Diskursetikk
Dialogen dyrkes: Habermas = diskursetiker
dialogen er målet, gjennom dialogen utvikles enighet og alle får delta.
problem i informasjon: dialogen er et middel, ikke et mål. Se konsekvensetikk.

Etiske retningslinjer for kommunikatører

Sosial ansvarlighet
"Bedrifter og organisasjoner har en forpliktelse på seg til å være ansvarlige, deltakende samfunnsborgere i kraft av sin størrelse og innflytelse."

Direkte ansvar: f. eks. unngå forurensing eller utnytting av barn gjennom barnearbeid.
Indirekte ansvar: Ikke handle med andre som bruker barnearbeidere, eller ikke investere i selskap som eier andre selskap som produserer klasebomber.

SA8000 - en internasjonal standard for sosialt ansvar.

Internett og organisasjoner

Forelesning INF212, nov 2006

tekster:
Jan van Dijk (2000): "Widening Information Gaps and Policies of Prevention" i Kenneth L. Hacker and Jan van Dijk (ed): Digital Democracy: Issues of Theory and PRactice, Sage, London.
Johan Peter Paludan (2000): "Den Kommunikerende organisation i fremtiden" i Petersen, Helle og Anne Katrine Lund (ed): Den kommunikerende organisation, Forlaget Samfundslitteratur, Fredriksberg.

Dette er noen linker for å belyse relevante problemstillinger i Jan van Dijks artikkel.

Norge.no: en veiviser i det offenlige Norge på nettet.

Jenter som databrukere: Et debattinnlegg om holdninger og oppfatninger om bruk av data.

Mediebruk i Norge: viser at internettbruk kanskje ikke stjeler tid fra TV-titting likevel, og at boklesingen øker. Der fantes også en statistikk over spillbruk.

Andel personer fra 9-79 år med tilgang til ulike media i Norge. Fra Statistisk årbok 2006, utviklingen fra 1983 til 2005.

Amerikanske ressurser for internettbruk i USA.

Pew Internet and American Life Project: forskning på internet bruk, spredning og adapsjon. Viser for eksempel at i løpet av 2005 - 2006 økte andelen bredbåndbrukere blant alminnelige amerikanere dobbelt så forst som året før. I dag har 42% av amerikanerne bredbånd hjemme, og 48 millioner (for det meste de med bredbånd hjemme) har postet ett elelr annet på nettet.