mandag, november 03, 2008

MEV111, Spill

4 november 2008

Carsten Jessen: "Hvor møder børnene den digitale kulturformidling" i Digital Kulturformidling - børn og forskere har ordet.
Hvad bruger børnene så nettet til? Ikke overraskende scorer spil højest. 70% af børnene siger, de spiller på nettet, lidt flere drenge end piger. Spillet på nettet dækker her over alle slags spil, fra quizzer på fansider over små reklamespil
til deltagelse i store, globale onlinerollespil.


Sonia Livingstone: Young People and New Media: Childhood and the Changing Media Environment.

Behaviorisme:
Skinner og hans skinnerboks - muliggjør studiet av effekter i dyreeksperimenter.

Nyere svensk undersøkelse: Unga och nätverkskulturer.