fredag, januar 09, 2009

Personvern og synlighet

Til forelesning INF213 9 jan 2009. Pensum: Marika Lüders: "Personvern og synlighet," i Enli og Skogerbø (red) Digitale dilemmaer; nye medieformer, nye utfordringer, Gyldendal akademisk forlag 2008.

Personvern: regjeringens nettside om rettigheter, regler og nyheter om diskusjoner og dilemmaer rundt personvern. I 2009 ligger dette under Fornyings- og administrasjonsdepartmentet.

Personvern og informasjonssikkerhet: Datatilsynets sider om regler, rettigheter, plikter og problemer rundt datasikkerhet.

Personvern på nettet: Dette er en nyhetsside laget av Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo for å bidra til debatten rundt nettdeltakernes sikkerhet og rettigheter.

Brønnøysundregistrene: Hvor svært mye informasjon om oss blir lagret, og hvor det er mulig å søke opp detaljer for eksempel om firma, individer, eiendom og økonomi. Her er det også mulig å reservere seg mot en del av bruken av informasjonen om oss.

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste administrerer meldetjenesten for forskere og studenter, personvernombudet, som fungerer som ombud i saker hvor forskning omfatter innsamling av personopplysninger.

Personopplysningsloven.

Hva er personopplysninger? Fra personopplysningsloven.

Privatlivets fred fra lovdata.no

Privatlivets fred i NOU 1999:27, Ytringsfrihed bør finde sted.

Digital snoking:
Phishing - fisking etter viktige opplysninger som fødselsnummer eller kontonummer.
Snoking i pasientjournaler - artikkel om en ny lov som forbyr dette.
Opprop mot åpne skattelister.
Sikkerhetshull og hacking i databaser.

Selveksponering og oppmerksomhet fra nye media.
Ida Wullf: framtidens kjendis?
Arianna Huffington: Dagens kjendis.
Belle de Jour er i dag en fjernsynsserie som går på TV-Norge om fredagene.
The Invisible Adjunct: Blogg brukt som systemkritikk, som førte til at bloggeren sto i fare for å bli avslørt og la ned bloggen og forlot akademia.
Queen of Sky: Flyvertinne som ble sagt opp fordi hun blogget.