tirsdag, januar 27, 2009

INF213, 29 januar 2009

INF213, torsdag 29 januar 2009.

Larissa A. Grunig og Elisabeth Toth: "The ethics of communicating with and about difference in a changing society" (kap. 3) og Kirk Hallahan: "Responsible online communication" (kap 7) i Kathy Fitzpatrick og Carolyn Bronstein (2006) (red): Ethics in Public Relations; Responsible Advocacy, Sage Publications, London.

Befolkningen i Norge, statistikk.
Innvandrerbefolkningen i 2007.

Kvinner og utseende: Kvinner blir tilrådd å kle seg for å ikke distrahere menn, samtidig som de skal være representative, og noe organisasjonen kan være stolte av.

Teleological/teleologisk: Det finnes en årsak for alt som eksisterer, altså at form følger funksjon (vi har øyne fordi vi trenger å kunne se), i motsetning til for eksempel metafysisk naturalisme, som sier at funksjon følger form (vi kan se fordi vi har øyne). Som etisk retning: Det som er viktig er hva en handling fører til, konsekvensene er viktigere enn årsaken. En strategi må utvikles på grunnlag av hva den skal oppnå, heller enn at resultatet avhenger av hvilken strategi som er valgt.

Deontological/deonotologisk: en etisk retning som legger vekt på hensikten med en handling, heller enn resultatet. En strategi som utvikles i beste mening kan være god, selv om resultatet ikke nødvendigvis var det beste.

Utilitarianisme: En handlings moralske verdi er avhengig av om den fører til mer lykke og glede hos alle involverte.

Moveon.org - nettstedet som kanskje startet ryktet om obligatorisk militærtjeneste i USA i 2004, se Kirk Hallahans artikkel.

"The Page society": Arthur W. Page Society, en organisasjon bare for inviterte PR sjefer i de rikeste og største bedriftene, medlemmer av Fortune 500, samt noen andre spesialister som har utmerket seg på feltet.
The membership consists primarily of chief communications officers of Fortune 500 corporations, the CEOs of the world's largest public relations agencies, and leading academics from the nation's top business and communications schools who have distinguished themselves teaching corporate communications. The Page Society has strict membership selection criteria, and consequently, has attracted the very best and brightest of the profession.


Electronic Frontier Foundation:
From the Internet to the iPod, technologies are transforming our society and empowering us as speakers, citizens, creators, and consumers. When our freedoms in the networked world come under attack, the Electronic Frontier Foundation (EFF) is the first line of defense. EFF broke new ground when it was founded in 1990 — well before the Internet was on most people's radar — and continues to confront cutting-edge issues defending free speech, privacy, innovation, and consumer rights today. From the beginning, EFF has championed the public interest in every critical battle affecting digital rights.

Noen eksempler på saker EFF har vært involvert i.

Electronic privacy information center:
EPIC is a public interest research center in Washington, D.C. It was established in 1994 to focus public attention on emerging civil liberties issues and to protect privacy, the First Amendment, and constitutional values.


Wiredsafety.org:
WiredSafety, Is A 501(c)(3) Program and the largest online safety, education and help group in the world. We are a cyber-neighborhood watch and operate worldwide in cyberspace through our more than 9,000 volunteers worldwide. (WiredSafety is run entirely by volunteers.)

Our work falls into four major areas:
help for online victims of cybercrime and harassment
assisting law enforcement worldwide on preventing and investigating cybercrimes
education
providing information on all aspects of online safety, privacy and security.


The USA Patriot Act var en lovendring etter 11 september 2001, som ga myndighetene mye større rettigheter enn tidligere for avlytting og overvåking av egne borgere og innbyggere.

The USA Patriot Act på Wikipedia.

Lagring av personlig informasjon for f. eks. kommersielt bruk. Se på reklamene på facebook.

fredag, januar 09, 2009

Personvern og synlighet

Til forelesning INF213 9 jan 2009. Pensum: Marika Lüders: "Personvern og synlighet," i Enli og Skogerbø (red) Digitale dilemmaer; nye medieformer, nye utfordringer, Gyldendal akademisk forlag 2008.

Personvern: regjeringens nettside om rettigheter, regler og nyheter om diskusjoner og dilemmaer rundt personvern. I 2009 ligger dette under Fornyings- og administrasjonsdepartmentet.

Personvern og informasjonssikkerhet: Datatilsynets sider om regler, rettigheter, plikter og problemer rundt datasikkerhet.

Personvern på nettet: Dette er en nyhetsside laget av Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo for å bidra til debatten rundt nettdeltakernes sikkerhet og rettigheter.

Brønnøysundregistrene: Hvor svært mye informasjon om oss blir lagret, og hvor det er mulig å søke opp detaljer for eksempel om firma, individer, eiendom og økonomi. Her er det også mulig å reservere seg mot en del av bruken av informasjonen om oss.

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste administrerer meldetjenesten for forskere og studenter, personvernombudet, som fungerer som ombud i saker hvor forskning omfatter innsamling av personopplysninger.

Personopplysningsloven.

Hva er personopplysninger? Fra personopplysningsloven.

Privatlivets fred fra lovdata.no

Privatlivets fred i NOU 1999:27, Ytringsfrihed bør finde sted.

Digital snoking:
Phishing - fisking etter viktige opplysninger som fødselsnummer eller kontonummer.
Snoking i pasientjournaler - artikkel om en ny lov som forbyr dette.
Opprop mot åpne skattelister.
Sikkerhetshull og hacking i databaser.

Selveksponering og oppmerksomhet fra nye media.
Ida Wullf: framtidens kjendis?
Arianna Huffington: Dagens kjendis.
Belle de Jour er i dag en fjernsynsserie som går på TV-Norge om fredagene.
The Invisible Adjunct: Blogg brukt som systemkritikk, som førte til at bloggeren sto i fare for å bli avslørt og la ned bloggen og forlot akademia.
Queen of Sky: Flyvertinne som ble sagt opp fordi hun blogget.

torsdag, januar 08, 2009

Nettsteder for personlig eksponering

Facebook
Et personlig nettsamfunn hvor mange legger inn store mengder personlig informasjon. Denne kan sperres for personer som ikke er godtatt som venner.

Delicious.com
Et sted for å dele linker.

Twitter.com
Raskt samtalested som kan sende korte meldinger til andre brukere fra/til nettet og mobiltelefoner.

deiligst.no
Nettsted for selveksponering med bilder.

flickr.com
Nettsted for lagring av egne bilder.

furl.net
Nettsted for lagring og deling av nettsider

foto.no
Norsk nettsted for lagring og deling av nettsider.

furl.net
Nettsted for å lagre og dele nettsider.

www.archive.org
Internettarkivet, hvor alt som ligger på nettet blir lagret dersom en av arkivets programmer kommer innom.