mandag, mars 02, 2015

Oppgave i Strategisk kommunikasjon II, 3 mars 2015

Dagens oppgave:

Se på artiklene om "gamers" (linket i forrige blogpost her) og diskuter om disse passer til kriteriene for propaganda. (Det er nok med en artikkel, velg gjerne flere hvis dere har tid).

Velg en artikkel fra Return of Kings og diskuter om denne er propaganda.

"Gamers" artiklene er noen av opp til 12 artikler som for skylden for å ha utløst "gamergate", og blir forstått som artikler om hvor forferdelige gamere er. Leigh Alexander har blitt trakassert på nettet for sin artikkel, og hele serien av artikler blir brukt som en grunn til å angripe spillpressen, spillkritikere og spillforskere.

"Return of Kings" er en nettside som promoterer det som kalles PUA's eller Pick Up Artists, og disse har blant annet blitt beskyldt for å ha skapt begrunnelsen for Elliot Rodgers drap.

Samtal om hvordan disse holdningene kan misforstås, forvrenges, forsterkes og finne grobunn på internettet, med vekt på hvordan teknologien legger til rette for ukritisk spredning av informasjon, og kan underbygge misforståtte og feilaktige holdninger og meninger.

Ta med tilbake til holdet: Minst tre eksempler på tema fra pensum, f. ex. Kaptain - mange mennesker og mange kilder bidrar til å forsterke holdninger, Fogg - teknologien skaper en illusjon av direkte menneskelig kontakt gjennom hastighet, relevans og bekreftelse av ditt bias, og McClungs artikkel del 5, da særlig listen på side 133.