torsdag, januar 16, 2003

Feministisk kritikk, MEV2, 17.01.2003
En definisjon på feministisk kritikk.
Et studentprosjekt: Ulike analyseformer anvendt på et eventyr.
Klassikeren: Berit Ås og hersketeknikkene. veiledningshefte; PDF
Berit Ås kommenterer Kjetil Rolness' artikkel om kvinnelige hersketeknikker.
Du har så lite klær på deg... Om kvinnelige journalister i intervjusituasjoner (PDF). Hege Kristin Fosser Pedersen og Christine Præsttun fikk støtte fra Kvinneuniversitetet og Institutt for Journalistikk til å skrive denne artikkelen i september 2000.