mandag, januar 20, 2003

Narratologi, MEV 2, 21.01.2003
En fortelling er en framstilling av et menneskelig (eller menneskelignende) subjekt som har et prosjekt (vilje, ønske, begjær) og som gjennomlever en kjede av kausalt sammenhengende begivenheter.
Gripsrud 1999:191


Fortellinger i SMS-størrelse: the-phone-book.com
Norske fortellinger og tekster publisert på nettet: fortellinger.net
Fortellinger av og for barn og tenåringer: Stories From the Web
En samling av fortellinger og lesernes reaksjoner på disse fortellingene: Zen stories