torsdag, mai 06, 2004

Organisasjonsteori 3:3
7. mai 2004

En oppgave:

Kjenn din organisasjon

Velg en organisasjon. Tegn et kart over den, med de ulike funksjonene. Skriv en kort liten presentasjon. Ta med disse faktorene:
Hvilken type organisasjon er dette?
Hvordan skjer rekrutteringen?
Hvordan struktureres informasjonen?
Hvordan defineres grensene?
Hva regulerer reglene?
Hvordan blir lederen gitt makt?
Hva er medlemmenes rolle?
Hva er organisasjonens domene?
Hva er organisasjonens felt?

Vi presenterer fire-fem organisasjoner.