onsdag, september 27, 2006

Finnes det en bloggetikk?

Etikkseminar, Høgskulen i Volda, Avdeling for Mediefag

Rebecca Blood: Weblog Ethics
Blogger er ikke kommersielle og trenger ikke tekkes eiere eller annonsører - men har dermed heller ikke noe press på seg for å være etterrettelige, for de har svært lite å tape.

For å likevel framstå som etterrettelige anbefaler Rebecca Blood at bloggere skal:
1. Publish as fact only that which you believe to be true.
2. If material exists online, link to it when you reference it.
3. Publicly correct any misinformation.
4. Write each entry as if it could not be changed; add to, but do not rewrite or delete, any entry.
5. Disclose any conflict of interest.
6. Note questionable and biased sources.
Dette ser ganske enkelt ut, og noen av punktene er rutine. Linking er for eksempel et grunnelement i blogging. Det er linkene som skaper blogg nettverk, som trekker lesere, som gir høyere google rank og flere treff = lesere og eksponering. Det blir også ganske fort klart for en blogger at det er nødvendig å være etterrettelig. Bloggere skriver for mikropublikum som stort sett består av interessegrupper. Det betyr at de fleste leserne av en blogg er eksperter på temaet, på søken etter andre eksperters uttalelser. En slurvete post vil raskt få kommentarer, enten direkte på bloggen eller på andre måter knyttet til denne.

Punkt 4 er blitt så grundig og ofte syndet mot av enkelte høyt profilerte bloggere, at fenomenet har fått et navn: Doing a Dave

Jonathan Delacour: Blog Ethics - doing a Dave

Dave Winer
om integritet og blogging
Doing a Dave: Å forandre posten slik at andres linker til den gjør alle andre til løgnere. Strategi mye brukt av Dave Winer i nettdiskusjoner hvor han oppdaget at han kanskje hadde vært for skarp, ikke hadde rett eller var rett og slett hadde ombestemt seg. Et berømt og typisk eksempel var når han hadde bestemt seg for å stenge hele web domenet sitt, tok ned serveren hvor alle andres blogger lå og la ut en video hvor han forklarte hvorfor han ikke ville fortsette å være vært for userland bloggene. Etter kort tid var denne videoen borte, og alle spor etter at Dave Winer hadde tenkt å stenge domenet var slettet - Fra Dave Winer's side. Andre, som på dette tidspunktet hadde laget spesielle Winer-watcher rutiner, kunne bringe ulike utgaver av samme post. Winer-watcher var en rutine som kopierte alle hans poster med kort tids mellomrom - 5-10 minutter. Den ble implementert for å kunne påvise at Dave Winer hadde forandret postene sine, og dermed dokumentere at alle de som hadde reagert med stort sinne på hans utspill ikke var helt uetterrettelige - slik det så ut når de alle med stor forargelse linket til en helt uskyldig post.

Andre tips om etikk og etikette
About.Com, 10 tips om etikk og etikette
Cyberjournalist.net har laget en "blogger's code" basert på retningslinjer for god journalistikk.

Dette forutsetter at det viktigste med en blogg er de aspektene som ligner på journalistikk: At bloggen SKAL være etterrettelig.
Poynter Online om bloggetikk, humor og etterrettelighet

Poynter online er et forum for diskusjon av nettjournalistikk, tidlig ute med bloggdiskusjoner.

Spørsmålet: er blgging journalistikk og skal det sammenlignes med journalistikk?
Blogging kan være fiction. Ikke alt som blogges bør være like åpent og etterrettelig som journalistikk.

Bitch.PhD
Invisible Adjunct
Isabella
Hvis Jeg var Beathe

Blogging som dagbok/journal
Blogging som fiksjon
Blogging som kanal for holdninger/meninger

Potensielle problemer
Hensikten med bloggen kan være noe annet enn forventningene til leserne.
Hensikten med bloggen kan være å forvirre.
Bloggen kan ta for seg et kontroversielt og vanskelig tema hvor det er umulig å etterleve alle de ulike punktene om åpenhet (Where is Raed)

Kontroll av bloggmoral
Blogger er ikke organiserte eller på andre måter koblet sammen formelt. Det kan ikke finnes noe bloggsensurråd eller en BlogWatch som kan styre utviklingen ovenfra. I den grad bloggpraksisen kan styres skjer det gjennom utviklingen av en kultur, uskrevne normer og sosial kontroll.

Det sterkeste redskapet for kontroll av innholdet i blogger er enkeltindividets tilbakemeldinger til bloggeren. Dette skjer gjennom emailer, kommentarer på bloggene, og linker til andre.