mandag, oktober 16, 2006

Strategisk informasjon

Inf111, Ihlen og Robstad: Informasjon og samfunnskontakt

Strategi: langsiktig handlingsplan for å nå et mål.
Taktikk: de konkrete handlingene som brukes for å fullføre strategien.

Skillet mellom strategi og taktikk handler om hvilke mål den enkelte har.

Lineær strategi: planlagt, proaktiv i stabile omgivelser.
Adaptiv strategi: målet er tilpassing til omgivelsene, som er i stadig endring/ overlevelse i et krevende og usikkert miljø. Omverdensanalyse er sentralt.
Fortolkende strategi: organisasjonen som sosial konstruksjon og fortolkende enhet. Den velger å fokusere på visse deler av virkeligheten.

Overordnet strategi: for hele virksomheten
delstrategier: for noen deler av virksomheten
tiltaksplaner: for enkelttiltak

Alle planer inneholder:
Hva organisasjonen vil oppnå
Hva den vil gjøre for å oppnå dette
hvordan den prioriterer for å nå målet

Forutsetning for planlegging:
Definert mål
Kunnskap om omgivelsene
Kartlegging av andre interessenter og forholdet til disse
Definere utfordringer
Analyse av situasjonen

Når vi vet dette kan vi:
Justere mål (Hovedmål og delmål)
Bestemme taktikken (virkemiddel og målgrupper)
Planlegge selve kommunikasjonen
Gjennomføre
Evaluere

Krisekommunikasjonens dilemma: Hvordan planlegge for kriser?