tirsdag, oktober 17, 2006

Retorikk, tekst, kontekst og analyse

INF111, onsdag 18.10 09.15
Fra Robstad og Ihlen, Informasjon og Samfunnskontakt

Retorikk i bruk, rhetorica utens: strategisk kommunikasjon, hvordan retoren kommuniserer i praksis
Retorisk teori, rhetorica docens: Teori om retorikk, hvordan retoren kommuniserer, utviklet av retorikerne
Studier av retorikk, rhetorica studens: bruk av retorisk teori for å studere og analysere retorikk i bruk

oppbygning: Introduksjon, bevisførsel, konklusjon
350 f kr: Aristoteles begynner å undervise i retorikk

Den retoriske kanon:
inventio - å finne stoff
* kairos - analysere konteksten, rett ord til rett tid
* topikk - lager av tema og argumenter, ex definisjon, sammenlikning, relasjoner, omstendigheter, vitnesbyrd

Audi, definisjon
Mac/apple, sammenlikning
Dove-reklame, relasjoner
Max Havelaar produktmerke, omstendigheter
vitnesbyrd

Men hvor plasserer vi for eksempel Diesel?

dispositio - å disponere talen
* innledning, exordium
* Innføring i tema for talen, narratio
* presentasjon av hovedpoeng eller -påstand, propositio
* argumenter som underbygger påstanden, argumentatio
* avslutning, conclusio

En klassisk, standard disposisjon som kan brukes like godt på semesteroppgaver som på taler.

elocutio - å utforme talen
* stilnivå, formell tale, avisartikkel, personlig brev?
* stilfigurer:
** troper - brukes til å si mer enn det som blir sagt, ex metafor
** ornamenter - stilistiske virkemiddel som gjentakelser, rim, rytme, bokstavrim

memoria - lære den utenat
actio - framføre den

ethos - demonsterer kunnskap, vis god moralsk karakter, vis god vilje
logos - slutninger, induktive (hva et stort materiale viser) og deduktive (hva vi kan slutte ut fra gitte premisser)
pathos - vekke følelser

øvingsoppgave:
Skriv 10 linjer om angitt tema (se utdelt ark), i angitt stilart. Framfør disse for gruppa etterpå.
1) Forsvar de svenske politikerne ut fra en rasjonell og logisk argumentasjon.
2) Forsvar de svenske politikerne ut fra en følelsesmessig argumentasjon.
3) Dissassosier, og bruk dette til forsvar for de svenske politikerne.
4) Angrip de svenske politikerne ut fra en rasjonell og logisk argumentasjon.
5) Angrip de svenske politikerne ut fra en følelsesmessig argumentasjon.
6) Dissassosier, og bruk dette til å angripe de svenske politikerne.
7) Benytt anledningen til å snakke om noe helt annet, som forholdene for kvinner i politikken i Norge.