onsdag, september 10, 2008

Informasjonsteori III

11 september 2008, 09.15, INF111

Ihlen og Robstad: Informasjon og Samfunnskontakt kap 3.
strategisk informasjon og samfunnskontakt i 10 steg, eksemplifisert med lenker til rapporter fra UDI som viser hvordan UDI henter inn informasjon fra problematiske områder som del av beslutningsprosessen i organisasjonen. Når det gjelder mål, response, planlegging og gjennomføring er eksemplene hentet fra saken om asylmottak i kommunene 2008:
Kartlegge omgivelsene
Analysere relasjoner
Definere utfordringerAnalysere situasjonen
Sette mål
Bestemme respons
Analysere målgrupper
Planlegge kommunikasjon
Gjennomføring
Evaluering - respons i media