mandag, september 15, 2008

MEV111 semiotikk 1 og 2

Tema og pensum for begge disse forelesningene er det samme som for mev102 i 2006 og 2007. De samme begrepene som er er brukt i disse forelesningene er derfor fremdeles relevant. Dere finner disse her.

I forelesningene 12 og 16 september 2008 ser vi på nye eksempler og drøfter og analyserer disse.