lørdag, mars 14, 2009

Sentrale utfordringer for medieforskningen

Bergen, 16 mars 2009

Torill Mortensen (2009): Perceiving Play; the art and study of computer games.

The New Media Reader: Noah Wardrip-Fruin og Nick Montfort (2003).

Vannevar Bush: As We May Think

Douglas Engelbart og "The mother of all demos", også i Wardrip-Fruin og Montfort (2003).

Rupert Murdock på wikipedia, og uenighetene rundt Wapping-flyttingen, også fra wikipedia.

The Well - nettsamfunn siden 1985.

British Legends - eller MUD1

Lady Lovelace - på wikipedia.

Excellende in Public Relations: James E. Grunig

Managing Public Relations: James E. Grunig, Todd Hunt.

Den kinesiske melke-skandalen: nyhetsmedienes dekning kom etter bloggernes dekning.

Unesco 2005: Towards Knowledge Societies (pdf)

Howard Rheingold: Smart Mobs, the next social revolution.

Dan Gillmor: We, the media; Grassroot journalism by the people for the people. Åpen nettutgave av boken.

Wired: Who, What, Where, Why and Web

journalism.co.uk (2003): Blogging, the new journalism?

Nieman reports (2003): Blogs and journalism need each other?

Who's blogging the convention? (2004)

Henry Jenkins: Convergence Culture, Textual Poachers

Hvem oppfant videospillet? Om William Higinbotham og Tennis for to.

Oskilloskop - på wikipedia

Espen Aarseth: Cybertext