fredag, september 18, 2009

INF111, 11:24 H2009

Dagens tekst er hentet fra Ihlen og Robstad, kap 5 og 6.

Jeg har omtalt dette i en del tidligere bloggposter:

2006, kapittel 5, retorikk og Bourdieu

2008, kapittel 6, kommunikasjonsbransjens røtter.

Dagens øvingsoppgave i retorikk
øvingsoppgave:
Skriv 10 linjer om angitt tema (se utdelt ark). Framfør disse for gruppa etterpå.
1) Forsvar syklistene ut fraen rasjonell og logisk argumentasjon.
2) Forsvar syklistene ut fra en følelsesmessig argumentasjon.
3) Dissassosier, og bruk dette til forsvar for syklistene.
4) Angrip syklistene ut fra en rasjonell og logisk argumentasjon.
5) Angrip syklistene ut fra en følelsesmessig argumentasjon.
6) Dissassosier, og bruk dette til å angripe syklistene politikerne.
7) Benytt anledningen til å snakke om noe helt annet, som…
energikrise i Afrika og Asia.