onsdag, september 19, 2012

Øvelser 19 sept.

Tilbake i aud 3 klokken 11.10

Bestem dere i gruppen for et kommunikasjonsmål, som skal innbefatte å overtale noen til en handling.
Legg en plan for hvordan dere skal nå dette.
Vis hvordan dette bygger på kunnskap om målgruppen.

Vi taler om dette i fellesskap, før vi begynner å se på minikommunikasjonsoppgaven.