tirsdag, januar 28, 2014

Tirsdag og onsdag 28 & 29 januar 2014 - Digital retorikk

Linker fra en kort innledning om retorikk, og digital retorikk.

Praktiske opplysninger om litteratur: J-store artikler er tilgjengelig for lesing på nettet dersom dere lager en konto. Siden de har samlet en mengde vitenskapelige artikler, betyr dette at lageret er en stor ressurs for dere. Mange av disse er også lett tilgjengelig dersom dere sitter innenfor rekkevidde av WiFi til ett av de store bibliotekene, som KUAs bibliotek eller det kongelige bibliotek. Bruk derfor de store bibliotekene, det er en fordel å sitte i deres lokaler i alle fall mens dere leter etter litteratur.

Kinesisk vs vestlig retorikk beskriver godt problemet med å studere retorikk generelt. Fra 
-->
LuMing Mao: "Studying the Chinese Rhetorical Tradition in the Present: Re-presenting the Native’s Point of View"
-->
… the use of the yin-yang concept in ancient China was consistently moral and political (Sivin 2). It emphasized the influence of harmony and reciprocity on the strength of cosmological unity because it ”see[s] heaven and earth, ruler and minister, father and son, old and young, male and female, as all, ideally, embodying the same reciprocal relationship” (Lloyd 127). By contrast , there was no such emphasis in the Greek use of opposites, and the use of opposites was never set out to lend legitimacy to a particular regime (Lloyd 136-39).
Et annet eksempel på retorikk som ikke har blir studert på samme måte som den greske, er den norrøne. I avhandlingen : Inn i skaldens sinn - Kognitive, estetiske og historiske skatteri den norrøne skaldediktingen av Bergsveinn Birgisson, ser vi at skalden i vår nordisk historie er ikke bare en poet:
Den norrøne skalden manifesterer seg som genealog, nyhetsreporter for viktige
hendelser, statsmann på offentlig besøk, historiker, kriger, rådgiver, forteller av myter og
heltesagn, psykolog, elsker, trikster, satiriker og diplomat. Skaldens viktigste bidrag var
likevel det samme som dikterens til alle alle tider: Å gi mening i tilværelsen, å fange opp en følelse av det hellige, å gjøre livet forståelig og minneverdig og gi vinger til det hverdagslige.
I denne beskjeftigelsen var skalden høyt skattet i det norrøne samfunnet. Uansett om vi definerer skaldediktingen som elitisk adelsbeskjeftigelse for utvalgte ved hirden, så var
diktingen offentlig like mye som nyhetsreportasjer er i dag. Vi må regne med at en del lærde kvadene utenat, og skalden kunne gi både ris og ros med sin diktekunst som må ha vært veiledende for andres oppfatninger.  (s 3-4)
  The Suicide of Socrates

Politisk retorikk på Facebook: Radikale venstre, Socialdemokraternes offisielle gruppe, og den ikke så offisielle.

Humor og lek i politisk retorikk - Will the real Mitt Romney please stand up?

Smart reklame med Mad Men yourself!

Historien bak bildet av Obama, Thorning og Cameron og deres selfie.