mandag, januar 26, 2015

Innledning i Digital Retorikk 2015

Linker fra en kort innledning om retorikk, og digital retorikk.

Praktiske opplysninger om litteratur: Hvis dere finner artikler som dere gjerne vil laste ned, men dere møter en betalingsmur når dere prøver innenfor ITU's wifi, ta en tur til ett av de store bibliotekene. KUAs bibliotek her på Amager eller Den Sorte Diamant gir dere helt andre muligheter til å finne litteratur dere er på jakt etter. Bruk noen timer på et av disse bibliotekene når dere skal gjøre oppgaver eller leter etter materiale.Om greske bystater.

Socrates

Aristoteles

Raphaels freske i Vatikanet, Skolen i Athen.

Retorikk er kulturelt betinget, og et eksempel på retorikk som ikke har blir studert på samme måte som den greske, er den norrøne. I avhandlingen : Inn i skaldens sinn - Kognitive, estetiske og historiske skatter i den norrøne skaldediktingen av Bergsveinn Birgisson, ser vi at skalden i vår nordisk historie er ikke bare en poet:
Den norrøne skalden manifesterer seg som genealog, nyhetsreporter for viktige
hendelser, statsmann på offentlig besøk, historiker, kriger, rådgiver, forteller av myter og
heltesagn, psykolog, elsker, trikster, satiriker og diplomat. Skaldens viktigste bidrag var
likevel det samme som dikterens til alle alle tider: Å gi mening i tilværelsen, å fange opp en følelse av det hellige, å gjøre livet forståelig og minneverdig og gi vinger til det hverdagslige.
I denne beskjeftigelsen var skalden høyt skattet i det norrøne samfunnet. Uansett om vi definerer skaldediktingen som elitisk adelsbeskjeftigelse for utvalgte ved hirden, så var
diktingen offentlig like mye som nyhetsreportasjer er i dag. Vi må regne med at en del lærde kvadene utenat, og skalden kunne gi både ris og ros med sin diktekunst som må ha vært veiledende for andres oppfatninger.  (s 3-4)


Hvilke sosiale nettverk dominerer hvor? - Verdenskart.
Kart over internettet.
Kart over kablene som internettet følger.
XKCDs kart over sosiale media fra 2010
Kart over sosiale media fra 2014, Jay Simons på deviantart
Ett lite hjørne av internettet: 4chan.

Reklame
Microsoft hololens
Humor og lek i politisk retorikk - Will the real Mitt Romney please stand up?
Sydney goes POP
City Fireflies
Augmented reality interaction