torsdag, november 27, 2003

Blogging: fra dagbok til debattforum
Personlig publisering mellom intimitet og publisitet
Foredrag NOLUG møte, 28. November, Høgskolen i Oslo

Blogging og fotografi, folket får tilgang til teknologien: Push-button publishing for the people
Barbarisk estetikk: "It is not surprising that the 'Babarous taste' which bases appreciation on informative, tangible or moral interest most strongly rejects images of the meaningless (insignificant), or, which amounts to the same thing in terms of this logic, the meaninglessness of the image." (Bourdieu 1990:90)

Blogger har en betydning, er ment å skulle brukes til noe. Som med fotografi er blogging ment for å vises fram (Bourdieu 1990:88)
B abroad: briar flytter til London fra USA og blogger prosessen.

Blogg er kultur, ikke bare automatskrift, ut fra samme kriterier som fotografi:
”However, even when the production of the picture is entirely delivered over to the automatism of the camera, the taking of the picture is still a choice involving aesthetic and ethical values: if, in the abstract, the nature and development of photographic technology tend to make everything objectively ‘photographable’, it is still true that, from among the theoretically infinite number of photographs which are technically possible, each group chooses a finite and well-defined range of subjects, genres and compositions. In Nietzsche’s words, ‘The artist chooses his subjects. It is his way of praising.’” (Bourdieu 1990:6)

Kanal: Bloggteknologien er en kanal eller et medium. Computeren består av mange ulike medium, derfor kalles den et konvergensmedium: ikke bare på grunn av sammensmeltinga av tradisjonelle media, men også på grunn av de mange media som utvikles innenfor datamaskinen – som kanskje er mest presist beskrevet som en kanal.

Hva er en blogg:
Huldras nettdagbok - Sannsynligvis Norges eldste nettdagbok
Et Annet Sted - dagbok for ei jente
Egosentralen - dagbok for Frode Jørum
Eiriks forfatterblogg - Eirik Newths nettdagbok
Gender and computers - Hilde Corneliussens fagblogg
enger.priv.no - Magnus Engers blogg
Blogg og bibliotek - gruppeblogg om bibliotek
Jonblogg - om nettkultur
Past-Forward - Jons fotoblogg

Hvordan blogger vi?

Blogger og sjangrer
Den grunnleggende dagboken:
Huldras nettdagbok
Kladdekroken
Sjeles.org

Prosjektbloggen
Jorda rundt med rusket og rasket
Blix-blogg

Fotobloggen
Past-Forward
Lightningfield.com
Satan's Laundromat

Interessebloggen
- blogger som har et mål, som har noe de vil oppnå
Den sorte hule
Bjørn Stærk - warblog
AKP-internasjonalt

Politikerbloggen
President Bush' offisielle blog

Fagbloggen
Blogg og bibliotek
Grand Text Auto
Terra Nova
Klastrup's Cataclysms
In a dark time

Nyhetsbloggen
Dagbladet weblog
Gay News Blogs
Where is Raed?
Warnewsblog

Den barbariske bloggen
Right there waiting for you
Confessions of a girl in love
Brukaropplevingar.com
Blixblog

Den kulturkapitalistiske bloggen - finnes den?

Bloggen i den offentlige samtalen
Blogging thoughts (pdf)

kommentarfunksjoner, kryssreferanser, linker, makt og den offentlige debatten: vi ser igjen på linkene over og diskuterer Habermas' borgerlige offentlighet i forhold til internett og blogging.