mandag, januar 09, 2006

mobiles


mobiles
Originally uploaded by Rotill.
En rask innsamling i klassen, og så er vi alle representert gjennom mobiltelefonene våre.