mandag, januar 23, 2006

RSS, XML og informasjonsmating

Hva er RSS for programmerere

Forskjellige nyhetsmatere

En oversikt over hva RSS er fra Wikipedia

Hvordan jeg bruker RSS: Feedburner

Hvordan andre kan lese med RSS: Bloglines

Spesielle blogsøkemotorer:
technorati
the truth laid bear - blog ecosystem
blogdex