mandag, januar 09, 2006

Overtalelse og lydighet

INF202/213

Dagens tekst er hentet fra Guadagno, Rosanna og Robert Cialdini (2005): "Online persuasion and compliance: social influence on the Internet and beyond".

De har gjort udnersøkelser på nettet og kommet fram til:
Gode argument er bedre enn dårlige argument.
Gode argument med pen grafikk og pene bilder til er bedre enn gode argument med kjedelig grafikk. Dette gjelder særlig for menn. Kvinner ble mindre påvirket av utseendet.
Ansikt-til-ansikt var bedre for overtalelse enn email. Dette gjaldt særlig kvinner. Menn hadde like stor grad av overtalelse i begge tilfelle.
Ansikt-til-ansikt overtalelse virker dårligere for menn hvis de oppfatter den de snakker med som en konkurrent.
Både menn og kvinner er mer tilbøyelig til å gjøre det de blir bedt om på email dersom brevet har selskap av et bilde av en kvinne. Menn har en sterkere reaksjon på dette enn kvinner.
Det er mer sannsynlig at en gruppe vil adlyde en autoritet enn en de ser på som likeverdig, også når det gjelder email fra disse.
Et individ er mer tilbøyelig til å si seg enig/adlyde hvis de allerede har gått med på en liten ting som antyder at de burde være enige. Dette gjelder i større grad amerikanskfødte enn asiater.