torsdag, januar 05, 2006

Nye media - INF202/213

Smart Mobs - elektroniske media for sosialt samarbeid og bevegelse

Mobiltelefonen og folkemassene: friheten fra sosiale strukturer og trekk ved teknologiutviklingen. shibuya krysset

Teknologier for samarbeid: den elektroniske allmenningen, hacking, microsoft, Unix, GNU og linux

Computersvermer: fildeling, snylting og allmenningens tragedie

Oppmerksomme omgivelser: Virkeligheten blir forbedret gjennom kontinuerlig tilgjengelig informasjon. Flytter informasjon som ellers ikke er tilgjengelig for det menneskelige sanseapparatet innenfor menneskelige frekvenser.

Allestedsnærværende datamaskiner: lagret informasjon er alltid tilgjengelig når et altomsluttende nett vet hvem du er.

Spohrer , Cooltown og "calm technology" - tilbaketrukket teknologi - teknologi som går i ett med omgivelsene og vi tar for gitt.

Tags - kontrollen over metadata.

Smart people - smarte mennesker: smart teknologi informerer og dermed assisteer og forsterker den menneskelige intelligensen (ref engelbart - Augmenting human intellect.)

Ryktesystemet: en økonomi basert på omdømme. Eksempel: Amazon og deres bruk av lister, anmeldelser etc

Slashdot og Wired - Mennesker deler informasjon for å få tilbake sosial status og bedre omdømme. Sosiale spill forsterker den elektroniske allmenningen.

Anonym allmenning: Wikipedia

Trådløse lappetepper: NYCwireless og Bryant Park

MESHnetworks og Bluetooth - ulike teknologier for å forbinde kommunikasjonsteknologi uten sentrale sendere og servere

Politisk endring i Fillipinene: Generasjon txt mobiliserer en million demonstranter og feller president Joseph Estrada

Netwar, Battle of Seattle, mobiltelefonbruk i opptøyene i Paris

NYC celebrity sightings - nettverk som rapporterer hvor berømthetene er