onsdag, januar 09, 2002

Bruk av nettet, nye muligheter:

11. September og personlig journalistikk:
Bjørn Stærk og hans The World After WTC
Lightningfield, fotografier og korte kommentarer om 11 september og også mindre kontroversielle prosjekter.
personlige kommentarer om 11 september