mandag, januar 07, 2002

Utviklingen av verdensveven:
Lenny Seltzer's versjon, med gode linker.
Utdaterte browsere, en artikkel om Mosaic og WWW - interessant historisk referanse.
Reklame for en bok, men med en fin modell over utviklingen.
I begynnelsen var kabelen, utviklingen av nettet