torsdag, januar 31, 2002

Påvirkning 2: MEVII, 31.01.2002

Stimulus-respons-teorien var kjennetegnet med at:

- Mediene virker direkte på den enkelte mottaker
- Mottakerne fungerte som sosialt isolerte i en masse med individer
- Mediene virker på samme måte ovenfor samtlige mottakere, slik at deres innhold er lik deres virkninger.

Ragnar Waldahl: Mediepåvirkning s. 89


De viktigste trekkene ved forskningen som la grunnlag for Tostegshypotesen er:

- Den retter søkelyset mot betydningen av personlig innflytelse.
- Den viser at noen personer er viktigere brikker i formidlingsprosessen det øvrige publikum.
- Den viser at opinionslederne er flittigere brukere av massemedia enn det øvrige publikum."For den som har, ham skal gis, og han skal ha overflod, men den som ikke har, fra han skal tas endog det han har "

(Matteus, 13:12)